Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – odborný asistent pro ÚMJL – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Akademický pracovník – odborný asistent pro Ústav moderních jazyků a literatur

Požadavky:
  • akademická hodnost v oblasti anglické filologie či podobné
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • odpovídající publikační a tvůrčí činnost za posledních 5 let
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: leden 2019, předpokládaný úvazek 1,0

Přihlášky zasílejte do 12. 11. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na: personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místo neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 28. 11. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít