Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro AAT – sdílená pozice – FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zíně
Fakulta multimediálních komunikací
ateliér Animovaná tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení sdílené pozice Akademický pracovník.

Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – minimálně magisterské
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost

Možnost nástupu: 2. 9. 2019, pracovní úvazek pro dva zaměstnance ve výši 50%.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 19. 8. 2019 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, příp. doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 20. 8. 2019
Rozhodnutí: přijati 2 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít