Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro ateliér Průmyslový design – FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro ateliér Průmyslový design.

Vyučované předměty:

 • Industrial design
 • Ergonomie
 • Designérská kresba
 • Design
 • CAD – Grasshopper
 • Průmyslový design – ateliérová stáž
 • Product design

Kvalifikační požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v oboru průmyslový design – min. titul Ph.D./ArtD.
 • praxe v oboru
 • schopnost výuky v anglickém jazyce
 • tvůrčí činnost v oboru průmyslový design
 • pozitivní pedagogický přístup
 • koncepce výuky charakteristická pro tuto fakultu a tento ateliér
 • pedagogická činnost na VŠ
 • zkušenosti s vedením a zajišťováním designérských projektů
 • zkušenosti z účasti na mezinárodních výstavních akcích
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: září 2018, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 08. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč

Termín zasedání komise: 27. 8. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít