Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro ÚFÚ – FaME (zástup za MD/RD)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník (zástup za MD/RD) pro výuku odborných předmětů v oblasti finančního managementu.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • minimálně absolvent doktorského studia nebo doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020
Pracovní úvazek: 100%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 15. 5. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 2. 6. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít