Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro ÚMJL – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav moderních jazyků a literatur.

Akademický pracovník – odborný asistent/asistent

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie příp. učitelství cizích jazyků;
  • zaměření na lingvistiku (morfologie, syntax);
  • předpoklad zahájení doktorského studijního programu, příp. jeho brzkého dokončení; Ph.D. výhodou;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020; úvazek 1,0

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2020 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, příp. dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči
Termín zasedání komise: 25.6.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít