Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro Ústav elektroniky a měření – FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav elektroniky a měření pro výuku předmětů:

 • Forenzní vědy,
 • Instrumentace a měření,
 • Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti,
 • Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: znalosti v oblasti bezpečnostních technologií, systémů a managementu, spektroskopických metod analýzy materiálů, znalosti základních měřicích metod v oblasti forenzních věd.

Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií nebo v příbuzném oboru,
 • akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.) nebo zahájené Ph.D. studium,
 • publikační činnost v oboru,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • komunikativnost a schopnost týmové práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2018

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 26. 8. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči

Termín zasedání komise: 30. 8. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít