Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro Ústav pedagogických věd – FHS

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika nebo pedagogika
  • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc., Ph.D., nebo předpoklad brzkého ukončení doktorského studia
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: září 2018, úvazek 1,0.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 29. 7. 2018 na adresu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, personální odbor, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 1 uchazeč

Termín zasedání komise: 1. 8. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít