Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro ÚZV – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků pro Ústav zdravotnických věd, profesor/docent/odborný asistent.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oblasti zdravotně sociální práce nebo sociální práce se zaměřením na oblast zdravotnictví výhodou;
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0 a 0,5.

Předpokládaný nástup: únor 2020.

Přihlášky s uvedením pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte nejpozději do 18. 11. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken dokladů o vzdělání, dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 27. 11. 2019
Rozhodnutí: přijati 2 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít