Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro výuku v oblasti mikroekonomie a makroekonomie – ÚE FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav ekonomie

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku v oblasti mikroekonomie a makroekonomie.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru
  • publikační činnost v oboru (dosažené výsledky v recenzovaných odborných článcích v odborném periodiku typu Jsc, popř. Jimp)
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • zkušenost s podáním a řešením externích projektů základního nebo aplikovaného výzkumu u národních nebo mezinárodních grantových agentur, popř. ministerstev, v roli hlavního řešitele;
  • schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2019

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 16. 10. 2019 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 18. 10. 2019
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít