Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro výuku v oblasti podnikové ekonomiky a podnikání – FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku v oblasti podnikové ekonomiky a podnikání.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D., CSc.
  • znalosti manažerského účetnictví a controllingu výhodou
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Žádost s profesním životopisem zasílejte do 22. 7. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb.cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 6. 8. 2018

Rozhodnutí: nevybrán žádný uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít