Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – profesor/docent/odborný asistent pro ÚZV – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav zdravotnických věd:

 1. Akademický pracovník – profesor/docent/odborný asistent
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Porodní asistence;
  • vědecko-pedagogická hodnost, doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • klinická praxe v oboru min. 2 roky;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.
 2. Akademický pracovník – profesor/docent/odborný asistent
  Požadavky: 
  • VŠ vzdělání v oboru Ošetřovatelství;
  • vědecko-pedagogická hodnost , doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • klinická praxe v oboru min. 2 roky;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.
 3. Akademický pracovník (zástup za RD) – profesor/docent/odborný asistent
  Požadavky: 
  • VŠ vzdělání v oboru Ošetřovatelství;
  • vědecko-pedagogická hodnost , doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • klinická praxe v oboru min. 2 roky;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.
 4. Akademický pracovník (zástup za MD) – profesor/docent/odborný asistent
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Porodní asistence;
  • vědecko-pedagogická hodnost, doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • klinická praxe v oboru min. 2 roky;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.
 5. Akademický pracovník – profesor/docent/odborný asistent
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oblasti sociální práce se zaměřením na oblast zdravotnictví výhodou;
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci;
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 0,5.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Přihlášky zasílejte do 10. 6. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlásilo se 9 uchazečů
Termín zasedání komise: 21. 6. 2019
Rozhodnutí: přijati 4 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít