Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – profesor pro ÚEB – FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav environmentální bezpečnosti

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník – profesor.

Požadavky:
  • vědecko-pedagogická hodnost profesor,
  • odborné zaměření na environmetální bezpečnost, ovládání rizik, hodnocení rizik, případně příbuzné obory,
  • tvůrčí činnost v uvedených nebo příbuzných oborech,
  • zkušenost s řízením a realizací projektů a vedením tvůrčích týmů,
  • komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení,
  • aktivní znalost AJ,
  • flexibilní pracovní doba,
  • v případě potřeby výuka i pro kombinovanou formu studia,
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020, výše úvazku 100 % .

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 6. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 8.7.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít