Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro CJV – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Centrum jazykového vzdělávání:

  1. lektor pro výuku obecné a odborné angličtiny (2 pracovní pozice)
  2. lektor pro výuku obecné a odborné angličtiny (zástup za RD)
Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oboru anglická filologie;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce;
  • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2020; úvazek 1,0..

Přihlášky s uvedením pracovní pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte nejpozději do 24. 4. 2020 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 13 uchazečů
Termín zasedání komise: 6.5.2020
Rozhodnutí: 3 uchazeči navrženi k přijetí

Fakulty a součásti

Zavřít