Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro ÚFMI – FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník v oboru Materiálové inženýrství se zaměřením na sklo a keramiku

Požadavky:
  • absolvent doktorského studia (Materiálové inženýrství, Chemie materiálů nebo Anorganická chemie)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných na WOS
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka

Akademický pracovník s fyzikálním vzděláním

Požadavky:
  • absolvent magisterského studia v oboru obecné fyziky či příbuzných fyzikálních oborů
  • absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (nejlépe obory: fyzika, fyzikální chemie nebo materiálové inženýrství)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných na WOS
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost vést badatelský tým
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 29. 6. 2019 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 4 uchazeči
Termín zasedání komise: 2. 7. 2019
Rozhodnutí: Vybráni 2 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít