Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro ÚKŘ (odborný asistent, docent) – FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

 1. Akademický pracovník –  odborný asistent (pro výuku odborných předmětů se zaměřením na analýzu rizik a BOZP)
  Požadavky:
  • absolvovaný doktorský studijní program (Ph.D., CSc.)
  • odborné zaměření na analýzu rizik a BOZP nebo v příbuzné obory,
  • tvůrčí činnost v uvedených nebo příbuzných oborech,
  • aktivní znalost AJ,
  • komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení,
  • schopnost a ochota neustále rozšiřovat teoretické poznatky v oboru a zdokonalování pedagogických a tvůrčích aktivit, perspektiva dalšího odborného růstu,
  • flexibilní pracovní doba,
  • v případě potřeby výuka i pro kombinovanou formu studia,
  • morální a občanská bezúhonnost.

  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020, výše úvazku 50 %

   

 2. Akademický pracovník –  docent (pro výuku odborných předmětů se zaměřením krizové řízení a bezpečnostní systém ČR)
  Požadavky:
  • vědecko-pedagogická hodnost docent,
  • odborné zaměření na krizové řízení a bezpečnostní systém ČR nebo příbuzné obory,
  • tvůrčí činnost v uvedených nebo příbuzných oborech,
  • zkušenost s řízením a realizací projektů a vedením tvůrčích týmů,
  • aktivní znalost AJ,
  • komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení,
  • flexibilní pracovní doba,
  • v případě potřeby výuka i pro kombinovanou formu studia,
  • morální a občanská bezúhonnost.

  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020, výše úvazku 50 %

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 6. 2020 elektronicky na: personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 8.7.2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít