Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro UNI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic Akademických pracovníků pro Univerzitní institut pro zajištění výuky předmětů z oblastí:

 • zpracovatelství polymerů
 • chemie biologicky aktivních látek
 • nanotechnologie
 • biomateriály a biokompozita
Požadavky:
 • akademicko-vědecký titul Ph.D.
 • publikační činnost na Web of Science
 • výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • znalost práce na PC (Microsoft Office)
 • morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 31. 8. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K žádosti je třeba doložit kopie diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB).

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 8 uchazečů
Termín zasedání komise: 23. 9. 2019
Rozhodnutí: vybráno 8 uchazečů

Fakulty a součásti

Zavřít