Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro ÚŠP – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav školní pedagogiky.

1. Akademický pracovník – docent, odborný asistent
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru pedagogika (učitelství) se zaměřením na práci s dětmi mladšího školního věku v oblasti přírodovědného vzdělávání;
 • vědecko-pedagogická hodnost docent, Ph.D. (CSc.);
 • praxe v akademickém prostředí vítána;
 • publikační činnost v oboru;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Předpokládaný nástup: září 2020; úvazek 1,0.

 
2. Akademický pracovník – odborný asistent
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika (se zaměřením na práci s dětmi mladšího školního věku a předškolního věku);
 • vědecká hodnost Ph.D. (CSc.);
 • praxe v akademickém prostředí vítána;
 • publikační činnost v oboru;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Předpokládaný nástup: září 2020; úvazek 1,0.

 
3. Akademický pracovník – odborný asistent
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru pedagogika (učitelství) se zaměřením na práci s dětmi mladšího školního věku v oblasti hudební nebo výtvarní výchovy;
 • vědecká hodnost Ph.D. (CSc.);
 • praxe v akademickém prostředí vítána;
 • publikační činnost v oboru;
 • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Předpokládaný nástup: září 2020; úvazek 1,0.

 

Přihlášky s uvedením čísla nabízené pracovní pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte nejpozději do 24. 4. 2020 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeno 6 uchazečů
Termín zasedání komise: 11. 5. 2020
Rozhodnutí: 2 uchazeči navrženi k přijetí

Fakulty a součásti

Zavřít