Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademičtí pracovníci pro ÚŠP (profesor, docent) – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav školní pedagogiky

 1. Akademický pracovník – profesor

  Požadavky:

  • VŠ vzdělání učitelského směru v oboru matematika nebo v příbuzném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof. nebo doc.
  • pedagogická praxe v oboru
  • doložená publikační činnost v příslušném oboru
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost
  • úvazek 1,0

   

 2. Akademický pracovník – docent

  Požadavky:

  • VŠ vzdělání učitelského směru (Pedagogika, Výtvarná výchova)
  • vědecko-pedagogická hodnost doc.
  • pedagogická praxe v oboru
  • doložená publikační činnost v příslušném oboru
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost
  • úvazek 1,0

   

 3. Akademický pracovník – docent

  Požadavky:

  • VŠ vzdělání učitelského směru (Psychologie, Pedagogická psychologie)
  • vědecko-pedagogická hodnost doc.
  • pedagogická praxe v oboru
  • doložená publikační činnost v příslušném oboru
  • komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost
  • úvazek 1,0

Předpokládaný nástup: říjen 2019

Přihlášky zasílejte do 5. 10. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 3 uchazeči
Termín zasedání komise: 23. 10. 2019
Rozhodnutí: vybráni 3 uchazeči

Fakulty a součásti

Zavřít