Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Vědecký pracovník/pracovnice pro výzkum v oblasti gumárenských technologií na Univerzitním institutu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní institut

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Vědecký pracovník/pracovnice pro výzkum v oblasti gumárenských technologií na Univerzitním institutu.

Definování oblasti výzkumu, kterému se budete přednostně věnovat:
 • výzkum v oblasti vývoje pryžových materiálů se schopností samo-hojení při cyklickém zatěžování pro snížení emisí částic a zvýšené životnosti pro koncept e-mobility,
 • vývoj gumárenských směsí se zvýšenou odolností proti chemickým tak, jako fyzikálním procesům způsobujícím stárnutí materiálu,
 • vývoj a aplikace činitelů zefektivňující proces síťování vulkanizátů s využitím kinetiky interfáze mezi komponenty matrice pryže,
 • popis kinetiky síťování v závislosti na geometrii a objemu síťovaného materiálu a teploty.
Požadavky na Vás:
 • akademicko-vědecký titul Ph.D., pozice je vhodná i pro absolventy
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • znalost práce na PC (Microsoft Office)
 • morální a občanská bezúhonnost
Co Vám můžeme nabídnout?
 • práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele
 • 30 dnů dovolené
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost školení a dalšího vzdělávání
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.
Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: červen 2021 – srpen 2021

Náležitosti přihlášky:
 • stručný životopis;
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;
 • doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě (může být doloženo v průběhu výběrového řízení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 20. 5. 2021 přednostně elektronicky na kariera@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

UNI si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.

Fakulty a součásti

Zavřít