Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Vědecký pracovník pro Centrum výzkumu FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Vědecký pracovník pro Centrum výzkumu FHS.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru pedagogika
  • zkušenosti s kvalitativní, případně kvantitativní výzkumnou metodologií včetně analýzy dat
  • akademicko-vědecký titul minimálně Ph.D./CSc.
  • publikační činnost v oboru za posledních pět let
  • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup dle dohody,
úvazek 1,0.

Přihlášky zasílejte do 10. 6. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulty a součásti

Zavřít