Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Správní rada

Rektor, děkan, kvestor… Vysokoškolský svět představuje řadu lidí, kteří mají chod instituce na starosti. O existenci některých z nich i o tom, co jejich práce obnáší, má veřejnost povědomí. Pak jsou zde však další orgány, jejichž působení není tolik viditelné, které ale hrají v řízení univerzity nezastupitelnou úlohu, ačkoliv se nepodílejí na každodenním řízení školy. Jedním z nich je správní rada.

Správní rada je kolektivní orgán, v němž mají být dle zákona zastoupeni například představitelé veřejného života, státní správy a samosprávy, zaměstnavatelů a absolventi školy.

Rada vydává souhlas zejména s převody vlastnických práv k movitým a nemovitým věcem či zřízením věcných břemen. Schvaluje také rozpočet a strategický záměr vysoké školy a projednává třeba výroční zprávy instituce. Představuje tedy jakousi „pojistku“ při rozhodování zejména v ekonomických záležitostech.

Fakulty a součásti

Zavřít