UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Složení Správní rady

Složení Správní rady

Předsedkyně:

PaedDr. Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR

Místopředsedové:

Ing. Libor Láznička, Ph.D., generální ředitel, Continental Barum s.r.o.
Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Členové:

Ing. Eva Bartoňová, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
Thomas Archer Bata, člen představenstva JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE
prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, architektka a designérka, AI – DESIGN, s.r.o., Eva Jiricna Architects Limited
Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., profesor, Vysoká škola podnikání a práva v Praze, konzultant předsedy představenstva Akademické aliance, a.s.
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR, poradce předsedkyně Českého statistického úřadu

Zavřít

Fakulty a součásti