Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Správní rada

Složení Správní rady

Předsedkyně

  • PaedDr. Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR

Místopředsedové

  • Ing. Libor Láznička, Ph.D., generální ředitel, Continental Barum s.r.o.
  • Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Členové

  • Ing. Eva Bartoňová, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
  • Thomas Archer Bata, člen představenstva JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE
  • prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, architektka a designérka, AI – DESIGN, s.r.o., Eva Jiricna Architects Limited
  • Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
  • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., profesor, Vysoká škola podnikání a práva v Praze, konzultant předsedy představenstva Akademické aliance, a.s.
  • doc. Ing. Jiří Volf, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR, poradce předsedkyně Českého statistického úřadu

Fakulty a součásti

Zavřít