Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený kvestorem

Technicko-provozní odbor

Vedoucí TPO TEL:+420 576 032 233 E-mail: tpo@utb.cz Kancelář:U3/118

Referent TPO TEL:+420 576 032 244 E-mail: info-tpo@utb.cz Kancelář:U3/117

Správa prostor Mobil:+420 731 672 767 E-mail: academia-centrum@utb.cz Kancelář:U3/105

Autodoprava TEL:+420 576 032 066 E-mail: doprava@utb.cz Kancelář:U13/0142

Technika TEL:+420 576 032 809 E-mail: technika@utb.cz Kancelář:U3/117

Správci objektů

U2 Mobil:+420 731 616 994 E-mail: spravce-U2@utb.cz Kancelář:U2/0126

U3 Mobil:+420 733 690 754 E-mail: spravce-U3@utb.cz Kancelář:U3/105

U4 Mobil:+420 733 140 751 E-mail: spravce-U4@utb.cz Kancelář:U4/101

U5 Mobil:+420 606 777 241 E-mail: spravce-U5@utb.cz Kancelář:U56/A004

U8 Mobil:+420 734 787 952 E-mail: spravce-U8@utb.cz Kancelář:U3/115

U10 Mobil:+420 731 616 994 E-mail: spravce-U10@utb.cz Kancelář:U2/0126

U11 Mobil:+420 606 777 215 E-mail: spravce-U11@utb.cz Kancelář:U3/105

U13 Mobil:+420 734 787 952 E-mail: spravce-U13@utb.cz Kancelář:U3/115

U14 Mobil:+420 734 787 952 E-mail: spravce-U14@utb.cz Kancelář:U3/115

U15 Mobil:+420 733 690 754 E-mail: spravce-U15@utb.cz Kancelář:U3/105

U16 Mobil:+420 733 140 751 E-mail: spravce-U16@utb.cz Kancelář:U4/101

U18 Mobil:+420 734 787 952 E-mail: spravce-U18@utb.cz Kancelář:U3/115

U17 Mobil:+420 606 777 215 E-mail: spravce-U17@utb.cz Kancelář:U3/105

U56 Mobil:+420 606 777 241 E-mail: spravce-U56@utb.cz Kancelář:U56/A004

Fakulty a součásti

Zavřít