Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Technicko-provozní odbor

Helpdesk TPO

Helpdesk pro uživatele (studenty a zaměstnance UTB)

Pokud nastane porucha/závada, pro nahlášení prosím použijte náš helpdeskový systém. Technicko-provozní odbor řeší oblast elektro, vodo-topo, úklid, stolářské práce apod. Výhodou helpdesku je možnost okamžité zpětné vazby s řešitelem Vašeho problému, možnost sledování průběhu jeho řešení, v rámci komunikace může řešitel vstupovat s poznámkami a komentáři apod. Systém zaznamená Váš email a odešle Vám zprávu o založení Vašeho požadavku. Pro přehlednost je systém helpdesku rozdělen na jednotlivé budovy, kterých se Váš požadavek týká.

Do emailu prosím uveďte jako předmět číslo dané místnosti a do zprávy popište závadu.

E-mailová adresa Ve kterých případech ji použít
rt-technika@utb.cz požadavky týkající se telefonů, av-techniky, kamer, přístupového systému Cominfo
rt-u2@utb.cz požadavky týkající se budovy U2, Mostní 5139, Zlín
rt-u3@utb.cz požadavky týkající se budovy U3, Růmy 4046, Zlín
rt-u4@utb.cz požadavky týkající se budovy U4, Štefánikova 2431, Zlín
rt-u5@utb.cz požadavky týkající se budovy U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín
rt-u8@utb.cz požadavky týkající se budovy U8, Nový Hrozenkov 9026 (Portáš)
rt-u10@utb.cz požadavky týkající se budovy U10, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín
rt-u11@utb.cz požadavky týkající se budovy U11, Nad Ovčírnou 3685, Zlín
rt-u13@utb.cz požadavky týkající se budovy U13, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín
rt-u14@utb.cz požadavky týkající se budovy U14, Havlíčkovo nábř. 600, Zlín
rt-u15@utb.cz požadavky týkající se budovy U15, Vavrečkova 5669, Zlín
rt-u16@utb.cz požadavky týkající se budovy U16, tř. T. Bati 4342, Zlín
rt-tpo@utb.cz pokud nic z výše uvedeného nevyhovuje nebo nevíte, do kterého okruhu problém zařadit

Pravidla:

  • Pokud uživatel z jakýchkoliv důvodů oznámí svůj problém telefonicky, bude příslušným zaměstnancem (správcem) vyzván, aby jej následně poslal také na helpdesk.
  • Pokud pošle uživatel svůj problém, dotaz, žádost, … jmenovitě na e-mailovou adresu zaměstnance TPO, ten jí neprodleně zkopíruje (přepošle/zadá) do helpdeskového systému.

Fakulty a součásti

Zavřít