Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený rektorem

Baťa centrum

Baťa centrum sídlí na prestižní vietnamské Ton Duc Thang University (TDTU), se kterou UTB dlouhodobě spolupracuje. Zaměřuje se na koordinaci společných studijních programů na českých a vietnamských vysokých školách, organizaci výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků; zajišťuje nábor studentů na české vysoké školy, a zejména vyhledává příležitosti pro společné česko-vietnamské výzkumné projekty a pro transfer technologií do praxe.

Email: batacentre-vn@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít