UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
ft
Fakulta technologická

Polymerní materiály a technologie

Fakulta: Fakulta technologická Program: Materiály a technologie Obor: Polymerní materiály a technologie Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Celý moderní průmysl se opírá o zpracování plastů a elastomerů a právě tento obor vám umožní pochopit celý proces, který se za jejich výrobou skrývá. Poznáte svět polymerů, jejich vývoj, výrobu i použití v praxi. Navíc se na Fakultě technologické vyvíjí i vysoce specifické polymery, jako jsou nanokompozitní materiály, kapalné krystaly nebo inteligentní polymery, které umí reagovat na vnější podmínky.

Díky mnoha odborným exkurzím a stážím si nejen rozšíříte znalosti, ale především potkáte potencionální zaměstnavatele. Absolventi tohoto oboru jsou uznávanými odborníky u nás, ale i za hranicemi a naleznou práci prakticky v jakékoli průmyslové výrobě. Čeká na Vás plastikářský průmysl, gumárenství, výroba syntetických vláken, průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot, strojírenství, elektrotechnický průmysl, letectví. Je třeba pokračovat?

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Přírodní polymery
 • Makromolekulární chemie
 • Úvod do polymerních materiálů a technologií
 • Charakterizace polymerů
 • Lomové chování polymerů
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Týmová práce
 • Řízení jakosti

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Plastikářský průmysl
 • Gumárenský průmysl
 • Výroba syntetických vláken
 • Průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot
 • Strojírenství
 • Elektrotechnický průmysl
 • Letectví

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti