UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 10. 2019

Zásilka č.j. 1462/R/2019 ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Miroslav Panáček, korespondenční adresa Chropyně, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 10. 2019

Zásilka č.j. 1306/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Eva Hanusová, korespondenční adresa Prštice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1. 10. 2019

Zásilka č.j. 1322/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lucie Strachovcová, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019

Zásilka č.j. 1330/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Petra Vladíková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019

Zásilka č.j. 1328/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jaroslava Trombalová, korespondenční adresa Bohumín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019

Zásilka č.j. 1325/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lubomíra Šustková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019

Zásilka č.j. 1319/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jana Němcová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019

Zásilka č.j. 1303/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Šárka Adamcová, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2019

Zásilka č.j. 1287/R/2019 ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Bc. Jakub Chudoba, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2019

Zásilka č.j. 1226/R/2019 ze dne 22. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klára Ďabolková, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2019

Zásilka č.j. 1232/R/2019 ze dne 22. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lucie Němečková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 9. 2019

Zásilka č.j. 1184/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Viktorie Horanská, korespondenční adresa Uničov 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019

Zásilka č.j. 1208/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Michaela Tomková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019

Zásilka č.j. 1187/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Anna Kindratenko, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019

Zásilka č.j. 1086/R/2019 ze dne 25. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Martin Máša, korespondenční adresa Brno 23, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 8. 2019

Zásilka č.j. 1081/R/2019 ze dne 25. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Elsa Rauerová, korespondenční adresa Adamov 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 7. 2019

Zásilka č.j. 979/R/2019 ze dne 26. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ing. Karol Majcin, korespondenční adresa Žilina, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 6. 2019

Zásilka č.j. 808/R/2019 ze dne 29. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Zuzana Hábová, korespondenční adresa Míškovice u Holešova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2019

Zásilka č.j. 689/R/2019 ze dne 14. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lenka Šiková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 6. 2019

Zásilka č.j. 671/R/2019 ze dne 13. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lubomír Pavelka, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 5. 2019

Zásilka č.j. 659/R/2019 ze dne 9. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Lubomír Pavelka, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2019

Zásilka č.j. 636/R/2019 ze dne 6. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Ivana Eignerová, korespondenční adresa Praha 10, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2019

Zásilka č.j. 629/R/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o ukončení studia – Dominik Zpurný, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 5. 2019

Zásilka č.j. 626/R/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Petr Bieľák, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2019

Zásilka č.j. 489/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Kateřina Šťastná, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2019

Zásilka č.j. 450/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Jana Čechová, korespondenční adresa Kostelec nad Černými Lesy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2019

Zásilka č.j. 449/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Veronika Burešová, korespondenční adresa Vnorovy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 4. 2019

Zásilka č.j. 418/R/2019 ze dne 2. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Kateřina Papšíková, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 4. 2019

Zásilka č.j. 364/R/2019 ze dne 22. 3. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 3. 2019

Zásilka č.j. 208/R/2019 ze dne 18. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Veronika Vargová, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 2. 2019

Zásilka č.j. 107/R/2019 ze dne 25. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Karol Majcin, korespondenční adresa Žilina, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 2. 2019

Zásilka č.j. 139/R/2019 ze dne 30. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Sousedík, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 2. 2019

Zásilka č.j. 59/R/2019 ze dne 16. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Zuzana Čevelová, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 1. 2019

Zásilka č.j. 1683/R/2018 ze dne 12. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Pavel Kharytonchyk, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 12. 2018

Zásilka č.j. 1582/R/2018 ze dne 14. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Tereza Štenclová, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4. 12. 2018

Zásilka č.j. 1570/R/2018 ze dne 12. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Barbora Kozubíková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 11. 2018

Zásilka č.j. 1430/R/2018 ze dne 29. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Vojtěch Šmíd, korespondenční adresa Jemnice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 11. 2018

Zásilka č.j. 1354/R/2018 ze dne 16. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Jakub Slupský, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 10. 2018

Zásilka č.j. 1300/R/2018 ze dne 2. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Michal Vychodil, korespondenční adresa Míškovice u Holešova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 10. 2018

Zásilka č.j. 1290/R/2018 ze dne 2. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Pavla Kratochvílová, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 10. 2018

Zásilka č.j. 1246/R/2018 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Tereza Maková, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 10. 2018

Zásilka č.j. 1249/R/2018 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Monika Pečková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 10. 2018

Zásilka č.j. 1240/R/2018 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Nikola Hrazdílková, korespondenční adresa Dyjákovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 10. 2018

Zásilka č.j. 1211/R/2018 ze dne 21. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Michaela Sedláčková, korespondenční adresa Biskupice u Luhačovic, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 9. 2018

Zásilka č.j. 1142/R/2018 ze dne 4. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 9. 2018

Zásilka č.j. 1102/R/2018 ze dne 30. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Barbora Petrželová, korespondenční adresa Hlubočky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2018

Zásilka č.j. 1010/R/2018 ze dne 21. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ing. Lucie Nogolová, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 9. 2018

Zásilka č.j. 1109/R/2018 ze dne 30. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Anastasiya Shustava, korespondenční adresa Minsk, Běloruská republika, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 8. 2018

Zásilka č.j. 911/R/2018 ze dne 26. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Aleš Tesáček, korespondenční adresa Slavkov u Brna, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 8. 2018

Zásilka č.j. 810/R/2018 ze dne 19. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Zdeněk Polách, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 6. 2018

Zásilka č.j. 039/SO20902/2018 ze dne 23. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Natália Pšenková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 6. 2018

Zásilka č.j. 651/R/2018 ze dne 5. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Tomáš Wagner, korespondenční adresa Tištín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4. 6. 2018

Zásilka č.j. 593/R/2018 ze dne 30.5.2018 ve věci: Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání – Giorgi Zarnadze, korespondenční adresa Tbilisi – Georgia, bylo uloženo na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 5. 2018

Zásilka č.j. 578/R/2018 ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Petr Dávidík, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 5. 2018

Zásilka č.j. 432/R/2018 ze dne 10. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ludimila Ročáková, korespondenční adresa Domanín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 5. 2018

Zásilka č.j. 359/R/2018 ze dne 11. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Karol Majcin, korespondenční adresa Žilina, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 5. 2018

Zásilka č.j. 380/R/2018 ze dne 19. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Petra Kostková, korespondenční adresa Halenkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 5. 2018

Zásilka č.j. 399/R/2018 ze dne 26. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Martin Štefl, korespondenční adresa Vodňany, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 4. 2018
Zásilka č.j. 358/R/2018 ze dne 11. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Pavel Krpec, korespondenční adresa Kozlovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 4. 2018
Zásilka č.j. 285/R/2018 ze dne 19. 3. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Michal Škařupa, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 4. 2018
Zásilka č.j. 262/R/2018 ze dne 12. 3. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tereza Pokorná, korespondenční adresa Brno 16, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 3. 2018
Zásilka č.j. 188/R/2018 ze dne 22. 2. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Kristýna Jelínková, korespondenční adresa Boršice u Buchlovic, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 3. 2018
Zásilka č.j. 177/R/2018 ze dne 20. 2. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Alžběta Jadrníčková, korespondenční adresa Horní Bečva, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 3. 2018
Zásilka č.j. 233/R/2018 ze dne 7. 3. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1. 2. 2018
Zásilka č.j. 98/R/2018 ze dne 29. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Martin Mazal, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 1. 2018
Zásilka č.j. 10/R/2018 ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Leona Opalková, DiS., korespondenční adresa Praha 6, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 1. 2018
Zásilka č.j. 9/R/2018 ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Eliška Valášková, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 1. 2018
Zásilka č.j. 5/R/2018 ze dne 3. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Markéta Hromadová, korespondenční adresa Hovězí, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 1. 2018
Zásilka č.j. 3/R/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Martin Žačok, korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 1. 2018
Zásilka č.j. 1805/R/2017 ze dne 18. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřiznání ubytovacího stipendia – Karolína Střalková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j. 1763/R/2017 ze dne 11. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Adéla Olejníková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 12. 2017
Zásilka č.j. 1708/R/2017 ze dne 27. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Maryník, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 11. 2017
Zásilka č.j. 1549/R/2017 ze dne 1. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Domanín 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 1476/R/2017 ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Nicola Kučerová, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j. 1420/R/2017 ze dne 12. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Michaela Hadašová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 10. 2017
Zásilka č.j. 1269/R/2017 ze dne 18. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jiří Jermakov, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2017
Zásilka č.j. 1188/R/2017 ze dne 6. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klaudie Pospíšilová, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2017
Zásilka č.j. 1158/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klára Sněhotová, korespondenční adresa Vítkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 9. 2017
Zásilka č.j. 1165/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Lucie Žáková, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 9. 2017
Zásilka č.j. 1149/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Lenka Kovaříková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 1080/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Simona Velčovská, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 9. 2017
Zásilka č.j. 1079/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Mariia Tutuevskaia, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 7. 2017
Zásilka č.j. 853/R/2017 ze dne 30. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lubomír Fink, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 817/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Zdeněk Šmída, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 815/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Mila Linden, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 736/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 707/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 6. 2017
Zásilka č.j. 630/R/2017 ze dne 23. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Bc. Ivana Hendrychová, korespondenční adresa Ostrožská Lhota, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 594/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Kristýna Bušinová, korespondenční adresa Těmice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 592/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Petra Kostková, korespondenční adresa Helankov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 6. 2017
Zásilka č.j. 546/R/2017 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Domanín 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 5. 2017
Zásilka č.j. 505/R/2017 ze dne 28. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Zuzana Zoubková, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 5. 2017
Zásilka č.j. 469/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Monika Dudová, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 483/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Tereza Kutalová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 482/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Lucie Kůrková, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2017
Zásilka č.j. 345/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Leona Opalková, DiS., korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 5. 2017
Zásilka č.j. 343/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Dominika Martincová, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 3. 2017
Zásilka č.j. 220/R/2017 ze dne 6. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Ondřej Smíšek, korespondenční adresa Golčův Jeníkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 3. 2017
Zásilka č.j. 204/R/2017 ze dne 28. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lucie Vyhňáková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 3. 2017
Zásilka č.j. 176/R/2017 ze dne 20. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Pavlína Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 119/R/2017 ze dne 3. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 1. 2017
Zásilka č.j. 2235/R/2016 ze dne 20. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Michaela Koloušková, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.


Archív

Zavřít

Fakulty a součásti