Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 5. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/006870 ze dne 4. 5. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Sukop, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 5. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/002508 ze dne 26. 4. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Veronika Roubalová, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 5. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/004686 ze dne 20. 4. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Tereza Dadakdeniz Rychetská, korespondenční adresa Milovice nad Labem 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/003435 ze dne 12. 4. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Zuzana Vodičková, korespondenční adresa Milovice nad Labem 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/005669 ze dne 13 4. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Štěpán Tomeček, korespondenční adresa Štítná nad Vláří, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 4. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/004387 ze dne 16. 3. 2022 ve věci: Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – Barbora Sklenářová, korespondenční adresa Šťáhlavy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 3. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/002888 ze dne 4. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Simona Matušková, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 3. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/003126 ze dne 2. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Král, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 3. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/001750 ze dne 1. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Miroslav Polák, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 3. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/001749 ze dne 1. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Jiří Devátý, korespondenční adresa Libštát, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1. 2. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/025261 ze dne 10. 1. 2022 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Roman Smolka, korespondenční adresa Hranice 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 1. 2022
Zásilka ze dne 10. 1. 2022 ve věci: Předvolání na zasedání Etické komise UTB – Ing. Michal Kolář, Ph.D., korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 1. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/024171 ze dne 16. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Sukop, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 1. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/024687 ze dne 16. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Petra Nagyová, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 1. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/023744 ze dne 15. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ondřej Sochůrek, korespondenční adresa Brno 23, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 1. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/021983 ze dne 13. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Dušan Janovský, korespondenční adresa Vracov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 12. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/023405 ze dne 14. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Miroslava Uhrová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 12. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015791 ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Victoriia Lisitsyna, korespondenční adresa Israel, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 11. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/020165 ze dne 12. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Thanh Vinh Hanh, korespondenční adresa Vietnam, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/017111 ze dne 6. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Soňa Hložánková, korespondenční adresa Velehrad, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014938 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Barbora Tichá, korespondenční adresa Valašské Klobouky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/016789 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Alžběta Špirytová, korespondenční adresa Krnov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/013903 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Ljuba Řezníčková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014928 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Barbora Rybníčková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014898 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Barbora Kašíková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014897 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Barbora Kašíková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014896 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Barbora Kašíková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014891 ze dne 23. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Vendula Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/018868 ze dne 24. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku – Miroslav Panáček, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014271 ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Marie Zaorálková, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/017401 ze dne 9. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Čeněk Klimša, korespondenční adresa Ostrava 30, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015776 ze dne 6. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Anna-Marie Sochorová, korespondenční adresa Sloup v Moravském Krasu, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/016332 ze dne 6. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Mgr. Hana Tomaštíková, korespondenční adresa Brno 21, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015594 ze dne 6. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Matyáš Naleraj, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015970 ze dne 2. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Nela Bayerová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/0143374 ze dne 25. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Tereza Winklerová, korespondenční adresa Brušperk, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015061 ze dne 25. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jakub Krahulec, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/013931 ze dne 25. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Petra Gargošová, korespondenční adresa Želešice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015495 ze dne 26. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jaroslav Vůjtek, korespondenční adresa Velká Polom, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/005430 ze dne 12. 4. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Esu Simon Owokere, korespondenční adresa Calabar, Nigeria, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/014325 ze dne 10. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Lucie Kykrychová, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 9. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/015217 ze dne 10. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lucie Maitnerová, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 7. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/010549 ze dne 8. 7. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Zuzana Valíčková, korespondenční adresa Bzenec, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 7. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/012169 ze dne 28. 6. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Matúš Bohunický, korespondenční adresa Bratislava 4, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 7. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/010303 ze dne 23. 6. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Michaela Holbová, DiS., korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 6. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/010077 ze dne 8. 6. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 6. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/003582 ze dne 29. 3. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Shakhwat Hossain, korespondenční adresa Madaripur, Bangladéš, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 5. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/008803 ze dne 25. 5. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Sukop, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/002820 ze dne 25. 2. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Tereza Minářová, korespondenční adresa Český Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/002817 ze dne 4. 3. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Kateřina Ptáčková, DiS., korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/001828 ze dne 2. 2. 2021 ve věci: Sdělení – Veronika Dušková, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/001134 ze dne 2. 2. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Veronika Dušková, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 1. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/000806 ze dne 20. 1. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Markéta Šťastná, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.


Archív

Fakulty a součásti

Zavřít