Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/002820 ze dne 25. 2. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Tereza Minářová, korespondenční adresa Český Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/002817 ze dne 4. 3. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Kateřina Ptáčková, DiS., korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/001828 ze dne 2. 2. 2021 ve věci: Sdělení – Veronika Dušková, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 3. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/001134 ze dne 2. 2. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Veronika Dušková, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 1. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/000806 ze dne 20. 1. 2021 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Markéta Šťastná, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 12. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/018043 ze dne 24. 11. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Marcela Bauer, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 11. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/016244 ze dne 8. 10. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za doktorské studium – Lara Elisabeth Kehret, korespondenční adresa Rheinbach, SRN, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/013927 ze dne 1. 10. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Karolína Vojáčková, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/013600 ze dne 29. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Bc. Jakub Blatný, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/012143 ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Monika Borová, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/012389 ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Zlata Škařupová, korespondenční adresa Kelč, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/014853 ze dne 25. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Polina Matcenkova, korespondenční adresa Praha 101, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 7. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/008965 ze dne 26. 6. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Michal Hlava, korespondenční adresa Prostějov 6, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 7. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/009938 ze dne 26. 6. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Zina Rudová, DiS., korespondenční adresa Hostěradice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 6. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/007211 ze dne 28. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Andrea Dobšíková, korespondenční adresa Brno 43, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 6. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/005640 ze dne 23. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Barbora Kozubíková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003050 ze dne 20. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Vendula Burešová, korespondenční adresa Vrchlabí 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/004001 ze dne 24. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jakub Slawinski, korespondenční adresa Žulová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003347 ze dne 23. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Petr Kočíř, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003179 ze dne 3. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jan Plátek, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/004967 ze dne 24. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002960 ze dne 10. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tamara Přidalová, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002882 ze dne 27. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Eva Zahrádková, korespondenční adresa Mělník, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/001789 ze dne 26. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Kamila Tomášková, korespondenční adresa Praha 69, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002556 ze dne 21. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Hana Doudová, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002589 ze dne 21. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – David Beňa, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 1. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/000308 ze dne 16. 1. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jan Kopecký, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.


Archív

Fakulty a součásti

Zavřít