Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/016916 ze dne 29. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Tereza Mazalová, Vlkanova, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/016694 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lucie Zavadilová, Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/016692 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lucie Zavadilová, Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/014175 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Petr Matoušek, Ostrava 30, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/015924 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Anastázie Němčáková, Přerov 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/015886 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Kateřina Slačálková, Šumice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/011327 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Nikola Řehůřková, Diváky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/014181 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Nikola Řehůřková, Diváky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/015718 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Václav Přeček, Ostrava 8, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/015714 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Agáta Kubová, Přerov 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 9. 2023
Zásilka č.j. UTB/23/015704 ze dne 11. 8. 2023 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Marek Hajný, Ostrava 30, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít