Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost  ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/013600 ze dne 29. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Bc. Jakub Blatný, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/012143 ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Monika Borová, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 10. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/012389 ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Zlata Škařupová, korespondenční adresa Kelč, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/014853 ze dne 25. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Polina Matcenkova, korespondenční adresa Praha 101, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 7. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/008965 ze dne 26. 6. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Michal Hlava, korespondenční adresa Prostějov 6, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 7. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/009938 ze dne 26. 6. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Bc. Zina Rudová, DiS., korespondenční adresa Hostěradice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 6. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/007211 ze dne 28. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Andrea Dobšíková, korespondenční adresa Brno 43, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 6. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/005640 ze dne 23. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Barbora Kozubíková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003050 ze dne 20. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Vendula Burešová, korespondenční adresa Vrchlabí 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/004001 ze dne 24. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jakub Slawinski, korespondenční adresa Žulová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003347 ze dne 23. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Petr Kočíř, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/003179 ze dne 3. 4. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jan Plátek, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/004967 ze dne 24. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 4. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002960 ze dne 10. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tamara Přidalová, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002882 ze dne 27. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Eva Zahrádková, korespondenční adresa Mělník, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/001789 ze dne 26. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Kamila Tomášková, korespondenční adresa Praha 69, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002556 ze dne 21. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Hana Doudová, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 3. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/002589 ze dne 21. 2. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – David Beňa, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 1. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/000308 ze dne 16. 1. 2020 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Jan Kopecký, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 12. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/002393 ze dne 2. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Kamila Martincová, korespondenční adresa Kojetice u Prahy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 12. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000152 ze dne 8. 11. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Silvie Havelková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/001199 ze dne 5. 11. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Miroslava Uhrová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000824 ze dne 29. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lucie Miotová, korespondenční adresa Břeclav 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000822 ze dne 29. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Oldřich Dočekal, korespondenční adresa Mohelnice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000130 ze dne 21. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Kateřina Matějková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000293 ze dne 17. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Marcela Bauer, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 11. 2019
Zásilka č.j. UTB/19/000128 ze dne 15. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Martin Blažek, korespondenční adresa Rakvice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 10. 2019
Zásilka č.j. 1525/R/2019 ze dne 4. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Karolína Strýčková, korespondenční adresa Prosenice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 10. 2019
Zásilka č.j. 1513/R/2019 ze dne 4. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jan Chrástek, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 10. 2019
Zásilka č.j. 1500/R/2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Tomáš Tkadlec, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 10. 2019
Zásilka č.j. 1462/R/2019 ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Miroslav Panáček, korespondenční adresa Chropyně, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 10. 2019
Zásilka č.j. 1306/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Eva Hanusová, korespondenční adresa Prštice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1. 10. 2019
Zásilka č.j. 1322/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lucie Strachovcová, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 1330/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Petra Vladíková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 1328/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jaroslava Trombalová, korespondenční adresa Bohumín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 1325/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Lubomíra Šustková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 1319/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Jana Němcová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 1303/R/2019 ze dne 9. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Šárka Adamcová, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2019
Zásilka č.j. 1287/R/2019 ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Bc. Jakub Chudoba, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2019
Zásilka č.j. 1226/R/2019 ze dne 22. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klára Ďabolková, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2019
Zásilka č.j. 1232/R/2019 ze dne 22. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lucie Němečková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 9. 2019
Zásilka č.j. 1184/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Viktorie Horanská, korespondenční adresa Uničov 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019
Zásilka č.j. 1208/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Michaela Tomková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019
Zásilka č.j. 1187/R/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Anna Kindratenko, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 8. 2019
Zásilka č.j. 1086/R/2019 ze dne 25. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Martin Máša, korespondenční adresa Brno 23, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 8. 2019
Zásilka č.j. 1081/R/2019 ze dne 25. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Elsa Rauerová, korespondenční adresa Adamov 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 7. 2019
Zásilka č.j. 979/R/2019 ze dne 26. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Ing. Karol Majcin, korespondenční adresa Žilina, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 6. 2019
Zásilka č.j. 808/R/2019 ze dne 29. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Zuzana Hábová, korespondenční adresa Míškovice u Holešova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2019
Zásilka č.j. 689/R/2019 ze dne 14. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lenka Šiková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 6. 2019
Zásilka č.j. 671/R/2019 ze dne 13. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Lubomír Pavelka, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31. 5. 2019
Zásilka č.j. 659/R/2019 ze dne 9. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Lubomír Pavelka, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2019
Zásilka č.j. 636/R/2019 ze dne 6. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Ivana Eignerová, korespondenční adresa Praha 10, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 5. 2019
Zásilka č.j. 629/R/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o ukončení studia – Dominik Zpurný, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 5. 2019
Zásilka č.j. 626/R/2019 ze dne 3. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Petr Bieľák, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 29. 4. 2019
Zásilka č.j. 489/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Kateřina Šťastná, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2019
Zásilka č.j. 450/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Jana Čechová, korespondenční adresa Kostelec nad Černými Lesy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2019
Zásilka č.j. 449/R/2019 ze dne 5. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Veronika Burešová, korespondenční adresa Vnorovy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 4. 2019
Zásilka č.j. 418/R/2019 ze dne 2. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia – Kateřina Papšíková, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 4. 2019
Zásilka č.j. 364/R/2019 ze dne 22. 3. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Klára Kujalová, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 3. 2019
Zásilka č.j. 208/R/2019 ze dne 18. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium – Veronika Vargová, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 2. 2019
Zásilka č.j. 107/R/2019 ze dne 25. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Karol Majcin, korespondenční adresa Žilina, SR, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20. 2. 2019
Zásilka č.j. 139/R/2019 ze dne 30. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Tomáš Sousedík, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 2. 2019
Zásilka č.j. 59/R/2019 ze dne 16. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Zuzana Čevelová, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 1. 2019
Zásilka č.j. 1683/R/2018 ze dne 12. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium – Bc. Pavel Kharytonchyk, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.


Archív

Fakulty a součásti

Zavřít