Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archív pro sdělení o uložení písemností

2011

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 11. 2011
Zásilka č.j. 2515/R/2011 ze dne 4. 11. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Petra Kačabová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 11. 2011
Zásilka č.j. 2510/R/2011 ze dne 4. 11. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jan Dias, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 11. 2011
Zásilka č.j. 2492/R/2011 ze dne 3. 11. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zuzana Duchaňová, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2011
Zásilka č.j. 2359/R/2011 ze dne 11. 10. 2011 ve věci: Vyjádření ke stížnosti – Pavlína Fryszová, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2011
Zásilka č.j. 2434/R/2011 ze dne 31. 10. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu – Mgr. Martina Psíková, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2011
Zásilka č.j. 2378/R/2011 ze dne 12. 10. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Martin Smékal, DiS, korespondenční adresa Bruntál, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2011
Zásilka č.j.: 2371/R/2011 ze dne 12. 10. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Jan Hruška, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 11. 2011
Zásilka č.j. 2263/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Barbora Dvořáková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 11. 2011
Zásilka č.j.: 2196/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Daniel Pluhař, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 11. 2011
Zásilka č.j.: 2192/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Kateřina Pátková, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 11. 2011
Zásilka č.j.: 2181/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Lenka Langarová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2128/R/2011 ze dne 21. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Romana Dlabačová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2316/R/2011 ze dne 29. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Markéta Procházková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2271/R/2011 ze dne 29. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klára Holohlavská, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2166/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Jiří Haluza, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2083/R/2011 ze dne 7. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Veronika Beňová, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2079/R/2011 ze dne 7. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Barbora Horáková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1662/R/2011 a 1725/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Márii Klieštikové, korespondenční adresa Raková, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1442/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Garcové, korespondenční adresa Nové Mesto nad Váhom, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 2056/R/2011 ze dne 1. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Pavla Bačůvky, korespondenční adresa Fryšták – Horní Ves, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 2020/R/2011 ze dne 1. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Radkovi Jízdnému, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1547/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Magdaleny Žákové, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1539/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Petry Valtové, korespondenční adresa Jenišov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1423/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Anety Blahové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1327/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Andrei Kolomazníkové, korespondenční adresa Babice u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1979/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Veroniky Matouškové, korespondenční adresa Senice na Hané, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1965/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Jany Jelínkové, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1940/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Adély Valčíkové, korespondenční adresa Březůvky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1868/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Stašové, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1857/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Marcely Pinkavové, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1853/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Šárky Novotné, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1812/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Aleny Plevové, korespondenční adresa Staré Město u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1787/R/2011 a 1659/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Martiny Jančíkové, korespondenční adresa Vizovice, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1780/R/2011 a 1708/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Petry Galouskové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1771/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Zbyňka Adamce, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1735/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Zuzany Markové, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1731/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Venduly Krčmářové, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1728/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Gabriely Kostrhunové, korespondenční adresa Kostice u Břeclavě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1714/R/2011, 1949/R/2011 a 1446/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 a 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Oty Hejmaly, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1713/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Hanušové, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1703/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Terezy Daňkové, korespondenční adresa Trutnov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1654/R/2011 a 1555/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Veroniky Havelčíkové, korespondenční adresa Nivnice, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1674/R/2011 a 1811/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Novákové, korespondenční adresa Nedašov, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1615/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Denisy Jirončové, korespondenční adresa Orličky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1590/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Tomáše Seidla, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1560/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Chvalinové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1584/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kristýna Postavová, korespondenční adresa Bohuslavice u Zlína, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1459/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Karolíny Jurkové, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1455/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Anety Ireinové, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1432/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Hany Častulíkové, korespondenční adresa Újezd u Valašských Klobouk, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1404/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Barbory Vjaclovské, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1358/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Michaely Pazderové, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1325/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Jana Kokeše, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1317/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Denisy Jeřábkové, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1312/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Martiny Janků, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1306/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kateřiny Horáčkové, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2316/R/2011 ze dne 29. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Markéta Procházková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2271/R/2011 ze dne 29. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Klára Holohlavská, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2166/R/2011 ze dne 23. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Jiří Haluza, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2083/R/2011 ze dne 7. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Veronika Beňová, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2011
Zásilka č.j.: 2079/R/2011 ze dne 7. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu – Barbora Horáková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1662/R/2011 a 1725/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Márii Klieštikové, korespondenční adresa Raková, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1442/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Garcové, korespondenční adresa Nové Mesto nad Váhom, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 2056/R/2011 ze dne 1. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Pavla Bačůvky, korespondenční adresa Fryšták – Horní Ves, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 2020/R/2011 ze dne 1. 9. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Radkovi Jízdnému, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1547/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Magdaleny Žákové, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1539/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Petry Valtové, korespondenční adresa Jenišov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1423/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Anety Blahové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1327/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Andrei Kolomazníkové, korespondenční adresa Babice u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1979/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Veroniky Matouškové, korespondenční adresa Senice na Hané, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1965/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Jany Jelínkové, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1940/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Adély Valčíkové, korespondenční adresa Březůvky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1868/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Stašové, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1857/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Marcely Pinkavové, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1853/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Šárky Novotné, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1812/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Aleny Plevové, korespondenční adresa Staré Město u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1787/R/2011 a 1659/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Martiny Jančíkové, korespondenční adresa Vizovice, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1780/R/2011 a 1708/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Petry Galouskové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1771/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Zbyňka Adamce, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1735/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Zuzany Markové, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1731/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Venduly Krčmářové, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1728/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Gabriely Kostrhunové, korespondenční adresa Kostice u Břeclavě, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1714/R/2011, 1949/R/2011 a 1446/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 a 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Oty Hejmaly, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1713/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Hanušové, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1703/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Terezy Daňkové, korespondenční adresa Trutnov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1654/R/2011 a 1555/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Veroniky Havelčíkové, korespondenční adresa Nivnice, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1674/R/2011 a 1811/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Novákové, korespondenční adresa Nedašov, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1615/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Denisy Jirončové, korespondenční adresa Orličky, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1590/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Tomáše Seidla, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1560/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Chvalinové, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1584/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kristýna Postavová, korespondenční adresa Bohuslavice u Zlína, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1459/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Karolíny Jurkové, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1455/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Anety Ireinové, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1432/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Hany Častulíkové, korespondenční adresa Újezd u Valašských Klobouk, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1404/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Barbory Vjaclovské, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1358/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Michaely Pazderové, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1325/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Jana Kokeše, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1317/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Denisy Jeřábkové, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1312/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Martiny Janků, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1306/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kateřiny Horáčkové, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1306/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kateřiny Horáčkové, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1127/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Kurkové, korespondenční adresa Karlovy Vary, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1258/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Kristýny Holemé, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 9. 2011
Zásilky č.j.: 1180/R/2011 a 1207/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Markéty Krajčové, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1077/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Barbary Langsfeldové, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1059/R/2011 ze dne 24. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lenky Trčkové, korespondenční adresa Hutisko – Solanec, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1051/R/2011 ze dne 24. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Sandry Szpyrcové, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 9. 2011
Zásilka č.j.: 972/R/2011 ze dne 24. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Gabriely Blažkové, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1944/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Ivy Buchtové, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1548/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Barančikové, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1289/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Miroslava Cardy, korespondenční adresa Ivanovice na Hané, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1944/R/2011 ze dne 26. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Ivy Buchtové, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1548/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Lucie Barančikové, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2011
Zásilka č.j.: 1289/R/2011 ze dne 25. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu Miroslava Cardy, korespondenční adresa Ivanovice na Hané, byly uloženy na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2011
Zásilka č.j.: 869/R/2011 ze dne 3. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Žanety Železné, korespondenční adresa Kladno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2011
Zásilka č.j.: 864/R/2011 ze dne 3. 8. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Zorana Kerkeze, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 7. 2011
Zásilka č.j.: 718/R/2011 ze dne 29. 6. 2011 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Martinovi Sládečkovi, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2011
Zásilka č.j.: 709/R/2011 ze dne 29. 6. 2011 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Lence Solníčkové, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2011
Zásilka č.j.: 585/R/2011 ze dne 7. 6. 2011 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium Romana Hrnčíře, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 6. 2011
Zásilka č.j.: 351/R/2011 ze dne 6. 4. 2011 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Petře Grombířové, korespondenční adresa Kněždub, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít