Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované Grantovou agenturou ČR

Fakulta technologická

GJ20-27735Y Nanotechnologie pro průtočné elektrochemické senzory využitelné v enviromentálním inženýrství
Řešitel: Jaroslav Filip
Doba řešení: 2020 – 2022

Fakulta managementu a ekonomiky

GA16-25536S Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech
Řešitel: Drahomíra Pavelková
Doba řešení: 2016 – 2020

Fakulta aplikované informatiky

GJ20-00091Y Nové přístupy operačního výzkumu pro udržitelnost v odpadovém hospodářství
Řešitel:  Dušan Hrabec
Doba řešení: 2020 – 2022

Fakulta humanitních studií
GA19-00987S Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice: Neúčastníci a jejich sociální světy
Řešitel:  Jan Kalenda
Doba řešení: 2019 – 2021

Univerzitní institut

GA19-23513S Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli
Řešitel: Ivo Kuřitka
Doba řešení: 2019 – 2021

GA19-23647S Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů
Řešitel: Raghvendra Singh Yadav
Doba řešení: 2019 – 2021

Spoluřešitelské projekty:

GA19-16861S Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách
Řešitel: Petr Humpolíček
Doba řešení: 2019 – 2021

GA19-17457S Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství
Řešitel: Miroslav Mrlík
Doba řešení: 2019 -2021

GA20-28732S Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů
Řešitel: Petr Humpolíček
Doba řešení: 2020 – 2022

Fakulty a součásti

Zavřít