Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty financované Grantovou agenturou ČR

Archiv GAČR

Fakulta technologická

GA16-05886S Výzkum vlivu smykové a tahové reologie polymerních tavenin na stabilitu produkce meltblown nanovláken a fólií
Řešitel: Martin Zatloukal
Doba řešení: 2016 – 2018
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA16-05886S

GA17-09594S Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech
Řešitel:
Vlastimil Kubáň
Doba řešení: 2017 – 2019

Fakulta managementu a ekonomiky

GA17-13518S Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
Řešitel: Boris Popesko
Doba řešení: 2017 – 2019

Fakulta humanitních studií

GA16-11983S Německá literatura a kultura na Valašsku: evropský rozměr regionálního kulturního diskurzu
Řešitel: Libor Marek
Doba řešení: 2016 – 2018
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA16-11983S

GA17-04816S Dynamika autoregulace u sociálně vyloučených žáků
Řešitel: Karla Hrbáčková
Doba řešení: 2017 – 2019

Univerzitní institut

GJ16-20361Y Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu
Řešitel: Miroslav Mrlík
Doba řešení: 2016 – 2018
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GJ16-20361Y

GJ17-16928Y Modifikace degradačního chování biologicky rozložitelného polyesteru – polylaktidu pomocí specificky funkcionalizovaných aditiv
Řešitel: Pavel Kucharczyk
Doba řešení: 2017 -2018
Odkaz na CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GJ17-16928Y

GA16-05961S Pokročilé nosiče platinových léčiv
Řešitel: Jan Vícha
Doba řešení: 2016 – 2018
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA16-05961S

GA17-24730S Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv
Řešitel: Michal Sedlačík
Doba řešení: 2017 – 2019

GA17-05095S Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů
Řešitel: Petr Humpolíček
Doba řešení: 2017 – 2019

GA17-10813S Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou
Řešitel: Marián Lehocký
Doba řešení: 2017 – 2019

GA17-05318S Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2017 – 2019

Fakulty a součásti

Zavřít