UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované MŠMT ČR

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI (I)

CEBIA-Tech

LO1303 Podpora udržitelnosti a rozvoje Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)
Řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2014 – 2019

Univerzitní institut

LO1504 Centrum polymerních systémů plus
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2015 – 2020

Program COST CZ

Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluřešitelské projekty

LTC18067 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice
Řešitel za UTB: Jakub Trojan
Doba řešení: 2016 – 2020

INTER-EXCELLENCE

Univerzitní institut

LTACH17015 Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy
Řešitel: Natalia Kazantseva
Doba řešení: 2017 – 2019

LTAB19019 Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů
Řešitel: Antonín Minařík
Doba řešení: 2019 -2021

Fond vzdělávací politiky

Fakulta humanitních studií

Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu
Řešitel: Adriana Wiegerová
Doba řešení: 2017 – 2020

Fond vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na veřejných vysokých školách


Fakulta multimediálních komunikací

Podpora tvůrčí umělecké činnosti na FMK UTB ve Zlíně na rok 2019
Řešitel: Irena Armutidisová
Doba řešení: 2019

Program Mobility

Fakulta managementu a ekonomiky

8J19UA010 Environmentální politika EU v oblasti komunálních odpadů a její implementace na Ukrajině a v ČR
Řešitel: Jiří Zícha
Doba řešení: 2019 – 2020

Fakulta aplikované informatiky

8JCH1001 Optimalizace spotřeby technologické vody, elektrické energie a tepla v procesech, v nichže se surová kůže mění na useň
Řešitel: Dagmar Janáčová
Doba řešení: 2019 – 2020

Univerzitní institut

8JPL19031 Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2019 – 2020

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Bližší informace zde

Zavřít

Fakulty a součásti