UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované MŠMT ČR

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI (I)

CEBIA-Tech

LO1303 Podpora udržitelnosti a rozvoje Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)
Řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2014 – 2019
Odkaz CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LO1303

CPS

LO1504 Centrum polymerních systémů plus
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2015 – 2020
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LO1504

Program EUREKA CZ

Fakulta technologická

LF15016 Výzkum a vývoj zařízení pro získávání dat pro predikci rychlosti růstu dětských nohou
Řešitel: Jitka Baďurová
Doba řešení: 2015 – 2018
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LF15016

Program COST CZ

Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluřešitelské projekty

Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice
Hlavní řešitel: AV ČR
Řešitel za UTB: Jakub Trojan
Doba řešení: 2016 – 2020

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2017-2018

Univerzitní institut

8X17021 Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic
Řešitel: Marián Lehocký
Doba řešení: 2017 – 2018
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=8X17021

INTER-EXCELLENCE

Univerzitní institut

LTACH17015 Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy
Řešitel: Natalia Kazantseva
Doba řešení: 2017 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LTACH17015

Fond vzdělávací politiky

Fakulta humanitních studií

Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu
Řešitel: Adriana Wiegerová
Doba řešení: 2017 – 2020

Fakulta multimediálních komunikací

Podpora umělecké činnosti na FMK UTB ve Zlíně
Řešitel: Irena Armutidisová
Doba řešení: 2018

Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018

Fakulta multimediálních komunikací

Připomenutí minulosti očima budoucnosti: Pohled na Jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců
Řešitel: Irena Armutidisová
Doba řešení: 2018

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Bližší informace zde

Zavřít

Fakulty a součásti