Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované MŠMT ČR

INTER-EXCELLENCE

Fakulta managementu a ekonomiky

LTC20047 Regional development and public policy under creative economy: Mapping, knowledge sharing and management of New Working Spaces in the Czech Republic
Řešitel: Pavel Bednář
Doba řešení: 2020 – 2023

Fakulta aplikované informatiky

Spoluřešitelské projekty

LTE2019003 FERTI-MAIZE – Inovativní listové hnojivo pro kukuřici na bázi bílkovinných vedlejších produktů
Řešitel: Karel Kolomazník
Doba řešení: 2019 -2022

Univerzitní institut

LTAB19019 Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů
Řešitel: Antonín Minařík
Doba řešení: 2019 -2021

LTAUSA19066 Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami
Řešitel: Jarmila Vilčáková
Doba řešení: 2020 – 2022

LTT20005 Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru
Řešitel: Petr Sáha
Doba řešení: 2020 – 2022

LTT20010 Povrchově funkcionalizovaná skla: Koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou
Řešitel: Michal Machovský
Doba řešení: 2020 -2024

Program Mobility

Fakulta managementu a ekonomiky

8J19UA010 Environmentální politika EU v oblasti komunálních odpadů a její implementace na Ukrajině a v ČR
Řešitel: Jiří Zícha
Doba řešení: 2019 – 2021

Fakulta aplikované informatiky

8JCH1001 Optimalizace spotřeby technologické vody, elektrické energie a tepla v procesech, v nichže se surová kůže mění na useň
Řešitel: Dagmar Janáčová
Doba řešení: 2019 – 2021

Univerzitní institut

8JPL19031 Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2019 – 2021

8J20PL026 Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi
Řešitel: Martina Pummerová
Doba řešení: 2020 – 2021

Program pro financování projektů mnohostran. vědeckotech. spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2017-2021

8X20041 Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk
Řešitel: Jarmila Vilčáková
Doba řešení: 2020 – 2021

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Bližší informace zde

Fakulty a součásti

Zavřít