Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Operační programy

OP výzkum, vývoj a vzdělávání

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 – Strategický projekt UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Alexander Černý
Doba řešení: 2017 -2022

Bližší informace zde

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické
Hlavní řešitel: Alexander Černý
Doba řešení: 2017 – 2021

Bližší informace zde

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536 GEPOS – Generální rekonstrukce poslucháren A, B, objekt U2
Doba řešení: 2017 – 2022

Bližší informace zde

Fakulta multimediálních komunikací

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460 ART GALLERY UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Petr Dubovský
Doba řešení: 2017 – 2020

Fakulta managementu a ekonomiky

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002459 Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství
Hlavní řešitel: David Tuček
Doba řešení: 2017 – 2020

EF18_054/0014623 Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně 
Hlavní řešitel: Aleš Gregar
Doba řešení: 2020 – 2023

Fakulta aplikované informatiky

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325 Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky (MoVI-FAI)
Hlavní řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002381 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI
Řešitel: Milan Adámek
Doba řešení: 2017 – 2022

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Řešitel: Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.
Doba řešení: 2018 – 2020

Univerzitní institut

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI
Řešitel: Ivo Kuřitka
Doba řešení: 2017 – 2021

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Řešitel: Petr Sáha
Doba řešení: 2018 – 2022

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (RoKaVaV-UTB)
Řešitel: Petr Sáha, Vladimír Vašek
Doba řešení: 2018 – 2022


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

FAI

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008839 Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků
Hlavní řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009949 Výzkum a vývoj pokročilých LED svítidel pro průmyslové využití
Hlavní řešitel za UTB: Miroslav Maňas
Doba řešení: 2018 – 2020

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010327 Bezpečnostní systém pro navigaci a komunikaci letištních vozidel
Hlavní řešitel za UTB: Vojtěch Křesálek
Doba řešení: 2018 – 2020

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít