Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Program EPSILON (2015 – 2025)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

TH02020979 Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy Grid
Řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020

TH04010377 Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem
Řešitel za UTB: Dora Lapková
Doba řešení: 2019 -2022

Univerzitní institut

Spoluřešitelské projekty

TH02020836 Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2017 – 2020

TH03020117 Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2018 – 2021

TH04020466 REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu
Řešitel za UTB: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2019 – 2022

 

Program ZÉTA (2017 – 2025)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

TJ04000226 Kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod a zemin
Řešitel: Štěpán Vinter
Doba řešení: 2020 – 2022

Fakulta managementu a ekonomiky

TJ02000339 Poznatky behaviorální ekonomie a jejich aplikace na úrovni obcí a krajů České republiky
Řešitel: Filip Kučera
Doba řešení: 2019 – 2021

Univerzitní institut

Spoluřešitelské projekty

TJ02000125 Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu chodidla
Řešitel: Zuzana Bahulová
Doba řešení: 2019 -2021

TJ02000269 Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod
Řešitel: Eva Domincová Bergerová
Dobra řešení: 2019 – 2021

Program THÉTA (2018 – 2025)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

TK01030054  Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ
Řešitel za UTB: Marek Koutný
Doba řešení: 2018 – 2022

Program ÉTA (2018 – 2023)

Fakulta managementu a ekonomiky

TL03000319 Ekonomika a etika zahraničních investorů v České republice
Řešitel:  Adriana Knápková
Doba řešení: 2020 – 2023

TL03000525  Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací
Řešitel:  Pavel Bednář
Doba řešení: 2020 – 2022

TL03000737  Behaviorální ekonomie jako nástroj cílené aktivizace obyvatelstva k využívání bankovních produktů finančního zajištění
Řešitel:  Lubor Homolka
Doba řešení: 2020 – 2022

Spoluřešitelské projekty

TL01000191  Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
Řešitel: Zuzana Tučková
Doba řešení: 2018 – 2022

Fakulta multimediálních komunikací

Spoluřešitelské projekty

TL02000255 Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR
Řešitel: Eva Šviráková
Doba řešení: 2019 -2020

TL03000367  Využití virtuální reality v umění: vytvoření zážitku ve světě fantazie a inspirace Karla Zemana
Řešitel:  Peter Štarchoň
Doba řešení: 2020 – 2022

Fakulta humanitních studií

TL02000331 Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole
Řešitel: Jana Majerčíková
Doba řešení: 2019 – 2020

TL03000191  Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí
Řešitel:  Eva Machů
Doba řešení: 2020 – 2023

Fakulta logistiky a krizového řízení

TL03000007 Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy
Řešitel: Jiří Lehejček
Doba řešení: 2020 – 2023

Program GAMA2 (2020 – 2022)

Univerzitní institut

TP01010006 Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II
Řešitel: Miroslava Komínková
Doba řešení: 2020 – 2022

Program M-ERA.Net

Univerzitní institut

TH71020006 Hybridní zařízení na bázi Li-ion baterie a superkapacitoru (LiBASED)
Řešitel: Petr Sáha
Doba řešení: 2020 – 2023

Spoluřešitelské projekty

TH71020005 Bioaktivní vstřikovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých tkání pro rekonstrukčních maxilofaciálních operacích INJECT-BIO
Řešitel: Nabanita Saha
Doba řešení: 2020 – 2023

Program TREND (2020 – 2027)

Fakulta aplikované informatiky

Spoluřešitelské projekty

FW01010381 Inteligentní robotická ochrana zdraví ekosystému hydroponického skleníku
Řešitel: Roman Jašek
Doba řešení: 2020 – 2023

Univerzitní institut

Spoluřešitelské projekty

FW01010588 Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2020 – 2022

FW01010620 Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků
Řešitel: Michal Machovský
Doba řešení: 2020 – 2023

FW01010327 Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu
Řešitel: Jarmila Vilčáková
Doba řešení: 2020 – 2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít