UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Program Centra kompetence (2012-2019)

Spoluřešitelské projekty

Univerzitní institut

TE01020216 Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Řešitel: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2012 – 2019

TE02000006 – Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2014 – 2019

Program EPSILON (2015 – 2025)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

TH02020979 Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy Grid
Řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020

TH04010377 Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem
Řešitel za UTB: Dora Lapková
Doba řešení: 2019 -2022

Univerzitní institut

Spoluřešitelské projekty

TH02020836 Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2017 – 2020

TH03020117 Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2018 – 2021

TH04020466 REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu
Řešitel za UTB: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2019 – 2022

Program GAMA (2016 – 2019)

Univerzitní institut

TG03010052 Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Řešitel: Miroslava Komínková
Doba řešení: 2016 – 2019

Program ZÉTA (2017 – 2025)

Fakulta managementu a ekonomiky

TJ01000114 Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice
Řešitel: Filip Kučera
Doba řešení: 2017 – 2019

TJ02000339 Poznatky behaviorální ekonomie a jejich aplikace na úrovni obcí a krajů České republiky
Řešitel: Filip Kučera
Doba řešení: 2019 – 2021

Univerzitní institut

TJ01000329 Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin
Řešitel: Martina  Pummerová
Doba řešení: 2018 – 2019

TJ01000330 Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek
Řešitel: Anna Hurajová
Doba řešení: 2018 – 2019

TJ01000142 Individuální zdravé obouvání
Řešitel: Petra Barešová
Doba řešení: 2018 – 2019

Spoluřešitelské projekty

TJ02000125 Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu chodidla
Řešitel: Zuzana Bahulová
Doba řešení: 2019 -2021

TJ02000269 Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod
Řešitel: Eva Domincová Bergerová
Dobra řešení: 2019 – 2021

Program THÉTA (2018 – 2025)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

TK01030054  Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ
Řešitel za UTB: Marek Koutný
Doba řešení: 2018 – 2022

Program ÉTA (2018 – 2023)

Fakulta managementu a ekonomiky

Spoluřešitelské projekty

TL01000191  Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
Řešitel: Zuzana Tučková
Doba řešení: 2018 – 2022

Fakulta multimediálních komunikací

Spoluřešitelské projekty

TL02000255 Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR
Řešitel: Eva Šviráková
Doba řešení: 2019 -2020

Fakulta humanitních studií

TL02000331 Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole
Řešitel: Jana Majerčíková
Doba řešení: 2019 – 2020

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti