UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Řešené projekty

Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Program Centra kompetence (2012-2019)

Spoluřešitelské projekty

Univerzitní institut

TE01020216 Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Řešitel: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2012 – 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020216

 TE02000006 – Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
Hlavní řešitel: SYNPO, akciová společnost
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2014 – 2019
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE02000006

Program EPSILON (2015 – 2025)

Spoluřešitelské projekty

Fakulta aplikované informatiky

TH02020979 Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy Grid
Hlavní řešitel: UTB
Řešitel za UTB: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020
Odkaz CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH02020979

Univerzitní institut

TH02020836 Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2017 – 2020
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH02020836

TH03020117 Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2018 – 2021

Program GAMA (2016 – 2019)

Univerzitní institut

TG03010052 Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Řešitel: Ivana Bartoníková
Doba řešení: 2016 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TG03010052

Program ZÉTA (2017 – 2025)

Fakulta managementu a ekonomiky

TJ01000114 Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice
Řešitel: Filip Kučera
Doba řešení: 2017 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TJ01000114

Univerzitní institut

TJ01000329 Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin
Řešitel: Martina  Pummerová
Doba řešení: 2018 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TJ01000329

TJ01000330 Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek
Řešitel: Anna Hurajová
Doba řešení: 2018 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TJ01000330

TJ01000142 Individuální zdravé obouvání
Řešitel: Petra Barešová
Doba řešení: 2018 – 2019
Odkaz na CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TJ01000142

Program THÉTA (2018 – 2025)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

TK01030054  Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ
Hlavní řešitel: EPS biotechnology, s. r. o.
Řešitel za UTB: Marek Koutný
Doba řešení: 2018 – 2022

Program ÉTA (2018 – 2023)

Fakulta logistiky  a krizového řízení

Spoluřešitelské projekty

TL01000191  Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
Hlavní řešitel: ZČÚ Plzeň
Řešitel za UTB: Zuzana Tučková
Doba řešení: 2018 – 2022

Zavřít

Fakulty a součásti