Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty financované Technologickou agenturou ČR

Archiv TAČR

Program Centra kompetence (2012-2019)

Spoluřešitelské projekty

Univerzitní institut

TE01020216 Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Řešitel: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2012 – 2019

TE02000006 – Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
Řešitel za UTB: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2014 – 2019

Program GAMA (2016 – 2019)

Univerzitní institut

TG03010052 Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Řešitel: Miroslava Komínková
Doba řešení: 2016 – 2019

Program ZÉTA (2017 – 2025)

Fakulta managementu a ekonomiky

TJ01000114 Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice
Řešitel: Filip Kučera
Doba řešení: 2017 – 2019

Univerzitní institut

TJ01000329 Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin
Řešitel: Martina  Pummerová
Doba řešení: 2018 – 2019

TJ01000330 Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek
Řešitel: Anna Hurajová
Doba řešení: 2018 – 2019

TJ01000142 Individuální zdravé obouvání
Řešitel: Petra Barešová
Doba řešení: 2018 – 2019

Fakulty a součásti

Zavřít