Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Knihovní a ediční rada

Složení rady

Člen
PhDr. Ondřej Fabián ředitel Knihovny UTB
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. prorektor pro tvůrčí činnosti
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D. prorektorka pro pedagogickou činnost
Ing. Martina Juříková, Ph.D. prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. prorektorka pro rozvoj
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. proděkan FaME
Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D. proděkan FMK
doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. proděkan FAI
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. proděkanka FHS
Ing. Pavel Taraba, Ph.D. proděkan FLKŘ
Mgr. Pavel Holík Ediční středisko

Fakulty a součásti

Zavřít