Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Knihovní a ediční rada

Složení rady

Člen
PhDr. Ondřej Fabiánředitel Knihovny UTB
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.prorektor pro tvůrčí činnost
Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.prorektor pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.proděkan FT
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.proděkan FaME
Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.proděkan FMK
Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.proděkan FAI
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.proděkanka FHS
Ing. Pavel Taraba, Ph.D.proděkan FLKŘ
Mgr. Pavel HolíkEdiční středisko

Fakulty a součásti

Zavřít