Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory

Poradní sbory se zřizují pro koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené zabezpečování všech činností UTB a jejich dalších součástí a pro řešení koncepčních i závažných operativních úkolů.

Poradními sbory jsou například Kolegium rektora, Mezinárodní rada, Profesorská rada, Rada pro informační a bezpečnostní systémy, Investiční komise, Knihovní a ediční rada, Etická komise, Komise pro ochranu duševního vlastnictví, Komise pro doktorské studium a jiné. Počet a složení poradních sborů definuje příslušná směrnice rektora.

Fakulty a součásti

Zavřít