Univerzita třetího věku

Základní informace

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci ve věku 50+ mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Univerzita třetího věku:

  • představuje jednu z možností zkvalitnění života seniorů a využití volného času;
  • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
  • zpřístupňuje vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
  • eliminuje sociální vyloučení seniorů a podporuje mezigenerační komunikaci a integraci do společnosti;
  • představuje charakter „společenské události“, která umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Na UTB ve Zlíně probíhají kurzy  U3V od akademického roku 2002 a absolvovalo je několik tisíc účastníků. UTB je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR a sídlem prezídia této asociace.

Studium U3V je od obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.

U posluchačů U3V se předpokládá absolvování středoškolského vzdělání.  Zájemci o studium v U3V bez tohoto vzdělání mohou požádat o výjimku. Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Na přednáškách se podílejí akademičtí pracovníci UTB ve Zlíně i odborníci z jiných vysokých škol a praxe.


Směrnice rektora č. 7/2012 "Řád Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně"  

Prezentace U3V na UTB ve Zlíně:

Zlínský deník a další regionální deníky Střední a Východní Moravy, přílohy Senior (duben - červen 2014)

Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně - Studentem v seniorském věku  

Na studium nejste nikdy staří, vzkazují seniorům z UTB 

Nikdy není pozdě začít studovat 

Úspěšná spolupráce univerzity a knihovny 

Senioři studují na univerzitě

Senioři studují i ve Vsetíně a v Uherském Hradišti

Aktivity seniorů v programu U3V na UTB ve Zlíně