Klub absolventů

Vážená absolventko, vážený absolvente,

vítejte na stránce nově založeného Klubu absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB).   

Cílem Klubu absolventů je navázat užší spolupráci s bývalými studenty, a tím posílit kontakty s aplikační sférou. Důležité je udržení pocitu sounáležitosti a vazeb absolventů s jejich fakultou. Neméně důležité pro všechny je rovněž udržování a posilování vzájemných vztahů mezi bývalými spolužáky.

Činnost Klubu absolventů FHS UTB se zaměřuje na předávání aktuálních informací o fakultě i jejích odborných, kulturně-společenských, dobrovolnických a jiných aktivitách.

Členem klubu se může stát každý absolvent řádného studia na FHS a absolvent akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Proč se zaregistrovat do Klubu absolventů

  • Setkáte se s bývalými spolužáky / spolužačkami, se kterými jste možná ztratili kontakt.
  • Získáte aktuální informace o dění na fakultě.
  • Bude Vám zasílán elektronicky Bulletin FHS.
  • Budete zváni na kulturní a společenské akce pořádané fakultou.
  • Budete přednostně informováni o programech a kurzech v rámci celoživotního vzdělávání.
  • Můžete zahájit spolupráci s fakultou v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné apod.

Členství v Klubu absolventů

Pro členství v Klubu absolventů je nutné se zaregistrovat. Registrace do Klubu absolventů FHS je ZDARMA.

Navázání kontaktu s bývalými spolužáky

Ostatní návštěvníci webových stránek uvidí informace, které jste uvedli v registrační přihlášce, a budou moci podle nich vyhledávat. Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení včetně titulů, studovaný obor a rok ukončení studia.

Pokud Vás bude chtít někdo kontaktovat, může tak učinit pouze přes kontaktní formulář, který bude odeslán na Váš e-mail a bude záležet pouze na Vás, jestli odpovíte. Chceme Vás tak chránit před nevyžádanými e-maily. Vy můžete použít stejný způsob navázání kontaktu s bývalými spolužáky.

Členství v Klubu absolventů FHS lze ukončit jednoduše oznámením této skutečnosti kontaktní osobě, kterou je proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe PhDr. Anna Krátká, Ph.D., email: klub.absolventu@fhs_utb_cz.

Chci se registrovat – zde