Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení ve 2. patře budovy U 2, místnost č. 234, Mostní 5139, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 11. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/711/25-11-2017 ze dne 25. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Dominiku Křivákovou, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/656/13-10-2017 ze dne 13. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Robina Hlavinku, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/658/13-10-2017 ze dne 13. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Taťánu Marusjakovou, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/659/13-10-2017 ze dne 13. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Dominiku Šenkeříkovou, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/634/06-10-2017 ze dne 6. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Elišku Šupovou, korespondenční adresa Mutěnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/231805/03-10-2017 ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Žanetu Fiklíkovou, korespondenční adresa Domanín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/231395/03-10-2017 ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Adama Poláka, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/592/29-09-2017 ze dne 29. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Vendulu Zmeškalovou, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 10. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/49616/30-08-2017 ze dne 30. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Gabrielu Rebeccu Janošovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

 

Archiv