Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování


Podle čl. 56 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 137/2016 Sb. a pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) je vyvěšeno na úřední desce fakulty po dobu 15-ti dnů. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení ve 2. patře budovy U 2, místnost č. 234, Mostní 5139, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 9. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/236798/18-08-2017 ze dne 18. 8. 2017 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Barboru Hoľkovou, korespondenční adresa Lukačovce, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 9. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/522/07-09-2017 ze dne 7. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o opakovaném přerušení studia pro Martina Švrčinu, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 9. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/236561/18-08-2017 ze dne 18. 8. 2017 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Johanu Nováčkovou, korespondenční adresa Mladá Boleslav, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/237327/18-08-2017 ze dne 18. 8. 2017 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Lucii Byrtusovou, korespondenční adresa Třinec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/232256/18-08-2017 ze dne 18. 8. 2017 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Júliuse Medveckého, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2017

  • Zásilka č.j. FHS/SO/232746/20-07-2017 ze dne 20. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Janu Plačkovou, korespondenční adresa Hradec nad Moravicí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/230617/20-07-2017 ze dne 20. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Radku Petřekovou, korespondenční adresa Prostřední Bečva, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/235266/20-07-2017 ze dne 20. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Victorii Savvateevu, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/231681/17-07-2017 ze dne 17. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Annu Sadilovou, korespondenční adresa Uherský Ostroh, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/232626/20-07-2017 ze dne 20. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kláru Pernikářovou, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv