Kontakty

spolupráce s UTB, Job Centrum UTB

Ing. Hana Záhorovská
Tel.: +420 57 603 2224
E-mail: zahorovska@rektorat_utb_cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín


Fakulty UTB:

Fakulta technologická

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Tel.: + 420 57 603 1345

E-mail: cermak@ft_utb_cz

Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Tel.: + 420 57 603 2504

E-mail: popesko@fame_utb_cz

Fakulta multimediálních komunikací

Ing. Mgr. Olga Jurášková Ph.D.

Tel.: +420 57 603 4435

E-mail: ojuraskova@fmk_utb_cz

Fakulta aplikované informatiky

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Tel.: +420 57 603 5254

E-mail: vasek@fai_utb_cz

Fakulta humanitních studií

Mgr. Anna Krátká Ph.D.

Tel.: +420 57 603 8162

E-mail: kratka@fhs_utb_cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

tel.: +420 57 603 2088, 2094

e-mail: mtomastik@flkr_utb_cz


Výzkumné jednotky a parky UTB:

Univerzitní institut

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Tel.: +420 576 038 040

E-mail: saha@utb_cz

Vědeckotechnický park

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Tel.: +420 576 038 040

E-mail: saha@utb_cz

Vědeckotechnický park ICT

doc. Ing. Miroslav Maňas CSc.

Tel.: +420 57 603 5630

E-mail: manas@ft_utb_cz

Centrum polymerních systémů

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, PhD. et Ph.D.

Tel.: +420 57 608 049

E-mail: kuritka@ft_utb_cz (pavlinek@cps_utb_cz)

Centrum transferu technologií

Ing. Dana Kreizlová

Tel.: +420 57 603 8037

E-mail: kreizlova@uni_utb_cz

CEBIA – Tech

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Tel.: +420 57 603 5254

E-mail: vasek@fai_utb_cz