Studijní oddělení

Adresa: Studijní oddělení FMK, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín                                                     Budova U4, místnost č. 213

Mgr. Anna Ryšavá
vedoucí Studijního oddělení
rysava@utb_cz
Tel. +420 576 034 210

  • přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro navazující magisterské programy (prezenční i kombinovaná forma)
  • stipendijní agenda

BcA. Jaroslava Šrámková
sramkova@utb_cz
Tel. +420 576 034 214

  • přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinovaná forma) 

Ing. Gabriela Nesrstová
nesrstova@utb_cz
Tel. +420 576 034 208

  • přijímací řízení pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Výtvarná umění (prezenční i kombinovaná forma) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (prezenční forma)
  • zahraniční mobility
  • poplatky spojené se studiem
Úřední hodiny
Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
pondělí 9:00-11:00, 13:00-15:00  
úterý 9:00-11:00  
středa 9:00-11:00, 13:00-15:00  
čtvrtek 9:00-11:00  
pátek   ve dnech konzultací 9:00-11:00, 13:00-15:00

Proděkanka pro pedagogickou činnost

Ing. Lenka Harantová, Ph.D.
harantova@utb_cz
Tel. +420 576 034 403
místnost U41/210