Sdělení o uložení písemností

 

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 2. 2018
Zásilka č. j. 16/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Kateřina Hrušťáková , korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 42/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Dominik Krisztof , korespondenční adresa Kralupy nad Vltavou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 63/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Anastassiya Yarema , korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 2. 2018
Zásilka č. j. 11/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jiří Staněk , korespondenční adresa Vřesina u Bílovce, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 31/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Kocháň , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 12/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Tereza Vajdíková , korespondenční adresa Mikulov na Moravě, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 51/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Garlík , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 41/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Petra Chromková , korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 2. 2018
Zásilka č. j. 6/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jakub Chrástek , korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 9/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Janovský Tomáš, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 1. 2018
Zásilka č. j. 39/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Michael Hlaváč, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 1. 2018
Zásilka č. j. 17547/SLA/20902/13 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Bc. Mešťánek Matej , korespondenční adresa Slovenská pošta Trnava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 1. 2018
Zásilka č. j. 17965/SLA/20902/11 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Jedlička Miloš, korespondenční adresa Smidary, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2018
Zásilka č.j. 174/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Horák Jan, korespondenční adresa Rychnov nad Kněžnou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 434/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořáková Martina, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 463/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 431/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 435/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 458/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Strauch Radek Adam, korespondenční adresa Krnov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 464/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kubíčková Kamila, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j. 161/SO/20902/2017/SYS ze dne 1. 6. 2017 ve věci: Uznání části studia – Bartková Klára, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2017
Zásilka č. j. 370/SO/20902/2017/SL/T16599 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Bc. Ingrida Berkyová, korespondenční adresa Púchov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 12. 2017
Zásilka č. j. 391/SO/20902/2017/SL/16729 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Marek Bukovský, korespondenční adresa Ostrava 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 12. 2017
Zásilka č. j. 398/SO/20902/2017/SL/15882 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Danila Gorgol, korespondenční adresa Bystřany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 12. 2017
Zásilka č. j. 405/SO/20902/2017/SL/15216 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Kristýna Perutková, korespondenční adresa Štětí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 12. 2017
Zásilka č. j. 380/SO/20902/2017/SL/16598 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Aleš Metnar, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 12. 2017
Zásilka č. j. 407/SO/20902/2017/SL/17713 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Michaela Pohanková, korespondenční adresa Velká Losenice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 12. 2017
Zásilka č. j. 365/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Martin Klos, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 12.  2017
Zásilka č.j. 162/SO/20902/2017/Hal ze dne 30. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Oravec Jozef, korespondenční adresa Trenčín, Slovenská republika byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 12. 2017

Zásilka č.j. 238423/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 9. 11. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tuzankina Veranika, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 12. 2017

Zásilka č.j. 238901/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 9. 11. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Bratkouskaya Vasilisa, korespondenční adresa Běloruská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 12. 2017

Zásilka č.j. 238160/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 9. 11. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Řezník Jaroslav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 12. 2017
Zásilky č.j. 239009/Z/PR/20902/2017/SYS a č.j. 239010/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 9. 11. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Emmer Václav, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 11. 2017
Zásilka č.j. 449/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 11. 2017

Zásilka č. j.  298/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Ondřej Smrček,  korespondenční adresa Šternberk, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  257/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Michal Hájek,  korespondenční adresa Šlapanice u Brna, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  265/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Bc. Jana Kupecká,  korespondenční adresa Kutná Hora, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  263/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Veronika Kubenková,  korespondenční adresa Přerov u Hodonína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  299/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Michal Stryja,  korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  301/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Anna Volaříková,  korespondenční adresa Chomutov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  303/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Nikol Zámorská,  korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  316/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Nikola Zahnašová,  korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  314/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Marcela Pobořilová,  korespondenční adresa Lešná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  319/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Kristýna Kostková,  korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  328/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Anežka Fojtáchová,  korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  331/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Lukáš Hráček,  korespondenční adresa Třebíč 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  270/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Nguyen Minh Tuan,  korespondenční adresa Brno 18, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  280/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Radek Matoušek,  korespondenční adresa Brno 38, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  317/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Aleš Hanáček,  korespondenční adresa Bohuslavice u Zlína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  264/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Tomáš Kubišta,  korespondenční adresa Vrchlabí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 11. 2017.
Zásilka č.j. 415/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Škrabalová Martina, korespondenční adresa Chudobín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 11. 2017.
Zásilka č.j. 405/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Lukaszczyková Karla, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 11. 2017
Zásilka č.j. 345/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šatný Pavel, korespondenční adresa Drnovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 11. 2017.
Zásilka č.j. 407/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Daňková Michaela, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 11. 2017.
Zásilka č.j. 409/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Michálek Miroslav, korespondenční adresa Mohelnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2017
Zásilka č.j. 157/SO/20902/2017/Hal ze dne 24. 10.. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Tóthová Romana, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 149/SO/20902/2017/Hal ze dne 24. 10.. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Olahová Kateřina, korespondenční adresa Trutnov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 334/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kuběnová Gabriela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 378/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jelének Marek, korespondenční adresa Ostrožská Nová Ves, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 365/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kavková Zuzana, korespondenční adresa Hlinsko v Čechách, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 357/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Čepera Jakub, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 360/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vičánek Filip, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 368/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Řehoříků Danny, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 160/SO/20902/2017/Hal ze dne 24. 10.. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Žižlavský Marek, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2017
Zásilka č.j. 238283/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Švrčina Lukáš, korespondenční adresa Přáslavice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2017
Zásilka č.j. 239107/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Slívová Helena, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2017
Zásilka č.j. 238219/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mazúchová Klaudia Nikol, korespondenční adresa Dudnice (SR), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2017
Zásilka č.j. 238967/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ruso Tomáš, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2017
Zásilka č.j. 238580/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Puzoňová Barbora, korespondenční adresa Dobrá, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2017
Zásilka č.j. 239158/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Siniukhin Aleksandr, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2017
Zásilka č.j. 239210/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Vonička Miloš, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 11. 2017
Zásilka č.j. 237503/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Hubová Michaela, korespondenční adresa Krhová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 11. 2017
Zásilka č.j. 237377/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jančaříková Marie, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 11. 2017
Zásilky č.j. 237384/Z/PR/20902/2017/SYS a 237380/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mahdalíková Andrea, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2017
Zásilka č.j. 337/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Adamíčková Barbora, korespondenční adresa Všechovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 11. 2017
Zásilka č.j. 413/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 10. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Šimáková Kristýna, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 11. 2017
Zásilka č.j. 366/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kočírková Alžběta, korespondenční adresa Velká Bystřice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 11. 2017
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2017/SLA ze dne 6. 10. 2017 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky, Jaroslav Beneš, korespondenční adresa Brodek u Prostějova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2017/SLA ze dne 4. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Martin Polášek, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 275/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Jakub Uher, korespondenční adresa Uherský Brod 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 312/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Jana Navrátilová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 321/SO/20902/2017/SLA ze dne 23. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyloučení ze studia, Kristýna Rybová, korespondenční adresa Praha 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 91/SO/20902/2017/SL/T160016 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Jakub Klaban, korespondenční adresa Hroznová Lhota, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 95/SO/20902/2017/SL/T16747 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Michaela Kubáňová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 104/SO/20902/2017/SL/T17713 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Michaela Pohanková, korespondenční adresa Velké Losenice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 119/SO/20902/2017/SL/T17250 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 135/SO/20902/2017/SL/T17257 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Tereza Machoňová, korespondenční adresa Jablůnka, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 137/SO/20902/2017/SL/T17559 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Aleš Metnar, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 145/SO/20902/2017/SL/T16582 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Vendula Tichavská, korespondenční adresa Kozlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 143/SO/20902/2017/SL/T16602 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Peter Srnec, korespondenční adresa Ilava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2017
Zásilka č. j. 153/SO/20902/2017/SL/T16243 ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Veronika Tioková, korespondenční adresa Zubří, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2017
Zásilka č.j. 379/SO/20902/2017/SYS ze dne 24. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kislan Ladislav, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2017
Zásilka č.j. 239196/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Savelieva Olena, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j. 238641/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Chuvin Aliaksandr, korespondenční adresa Běloruská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j. 239206/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tamášová Petra, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j. 238148/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Danilau Daniil, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2017
Zásilka č.j. 238361/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Brezovský Matej, korespondenční adresa Gbely, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 230953/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Mykhailo Ksondz, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilky č.j. 239009/V/PR/20902/2017/SYS a 239010/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Václav Emmer, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 238729/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Matěj Polák, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 237385/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Jan Pospíšil, korespondenční adresa Vrbátky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 238747/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Linda Janáčková, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 239139/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Lucie Valentová, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 238160/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Jaroslav Řezník, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2017
Zásilka č.j. 238423/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Veranika Tuzankina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 10. 2017
Zásilka č.j. 239125/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Barbora Pařenicová, korespondenční adresa Prostřední Bečva, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 10. 2017
Zásilka č.j. 239196/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Olena Savelieva, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 10. 2017
Zásilka č.j. 239150/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – David Slezák, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 10. 2017
Zásilka č.j. 239040/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Valentina Mrázková, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 10. 2017
Zásilka č.j. 237382/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Klára Kurková, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2017
Zásilka č.j. 238819/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Štěpán Mičulka, korespondenční adresa Petrov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2017
Zásilka č.j. 238509/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Michaela Ondrušová, korespondenční adresa Hovězí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2017
Zásilka č.j. 238807/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zdeňka Netolická, korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2017
Zásilka č.j. 238800/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 21. 9. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – David Navrátil, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 10. 2017
Zásilka č. j. 66/SO/20902/2017/SL/T16252 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia, Minařík Pavel, korespondenční adresa Zlín 12 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2017
Zásilka č.j. 246/SO/20902/2017/SYS ze dne 13. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Hybner Tomáš, korespondenční adresa Hulín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2017
Zásilka č.j. 090/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 9 2017 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia, – Bc. Lukáš Vacek, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2017
Zásilka č.j. 238641/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Chuvin Aliaksandr, korespondenční adresa Běloruská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2017
Zásilka č.j. 238967/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 22. 9. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Ruso Tomáš, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 10. 2017
Zásilka č. j. 34/SO/20902/2017/SL/T16051 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia, Kateřina Hrušťáková, korespondenční adresa Hluk byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 10. 2017
Zásilka č. j. 65/SO/20902/2017/SL/T14229 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia, Bc. Tereza Machoňová, korespondenční adresa Jablůnka byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2017
Zásilka č. j. 77/SO/20902/2017/SL/T17250 ze dne 30. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia, Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 083/SO/20902/2017/Hal  ze dne 24. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, – Bc. Petr Tolar, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 238148/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Danilau Danill, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 238147/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kolodiazhnaia Polina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 9. 2017
Zásilka č.j. 238414/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kurková Michaela, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1.9. 2017
Zásilka č. j. 13/SO/20902/2017/SL/T15846 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Jozef Damašek, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2017
Zásilka č. j. 21/SO/20902/2017/SL/T16227 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Soňa Doleželová, korespondenční adresa Slušovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2017
Zásilka č.j. 237984/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Škodová Kateřina, korespondenční adresa Rosice u Brna, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 8. 2017
Zásilky č.j. 237392/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tesař Václav, korespondenční adresa Rosice u Brna, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 8. 2017
Zásilky č.j. 237968/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rychlý Patrik, korespondenční adresa Chotěboř, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 8. 2017
Zásilky č.j. 237400/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Prívarová Adéla, korespondenční adresa Ostrava, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 8. 2017
Zásilka č.j. 233432/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 25. 7. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Holá Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 233452/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Krejčová Nikol, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 232394/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jarčíková Kristýna, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 233463/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jurečková Eliška, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 20/SO/20902/2017/SL/T15561 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 63/SO/20902/2017/SL/T15836 ze dne 31. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 64/SO/20902/2016/SLA ze dne 31. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 46/SO/20902/2017/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Kristýna Kostková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 56/SO/20902/2017/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Matej Brezovský, korespondenční adresa Brno 21, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 49/SO/20902/2016/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Matej Brezovský, korespondenční adresa Brno 21, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2017
Zásilka č.j. 231541/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 17. 7. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Straková Lenka, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 7. 2017.
Zásilka č.j. 194/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 6. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Rybenská Šárka, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 7. 2017
Zásilka č.j. 234789/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 14. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Navrátil David, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilka č.j. 176/SO/20902/2017/SYS ze dne 22. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bahula Michal, korespondenční adresa Velehrad, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilky č.j. 231076/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Košut Václav, korespondenční adresa Vsetín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilky č.j. 232480/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Mrázková Valentina, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 7. 2017
Zásilky č.j. 230203/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jedličková Aneta, korespondenční adresa Uherský Brod, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 7. 2017
Zásilky č.j. 236363/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Želinská Kateřina, korespondenční adresa Žatec, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2017
Zásilky č.j. 236780/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zachová Eva, korespondenční adresa Praha, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2017
Zásilky č.j. 230953/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ksondz Mykhailo, korespondenční adresa Praha, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236448/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kaláčová Veronika, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 229664/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Horáčková Miroslava, korespondenční adresa Přerov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236984/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pšenková Natália, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236844/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vlková Anežka, korespondenční adresa Kroměříž, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236902/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sailová Genar, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilka č.j. 233432/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Holá Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilky č.j. 236757/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rašek Jakub, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilky č.j. 235670/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jirák Tomáš, korespondenční adresa Havlíčkův Brod, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 6. 2017
Zásilka č.j. 236688/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Roučka Martin, korespondenční adresa Hutisko - Solanec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 166/SO/20902/2017/SYS ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Dedková Aneta, korespondenční adresa Horní Lhota, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 233959/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Čarný David, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 230823/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Golombová Klára, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 236598/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mahdalíková Andrea, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 229459/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Vařáková Hana, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 6. 2017
Zásilky č.j. 236742/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Richter Veronika, korespondenční adresa Prostějov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 6. 2017
Zásilka č.j. 235144/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Pernicová Helena, korespondenční adresa Vidnava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 6. 2017
Zásilka č.j. 231541/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Straková Lenka, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 6. 2017
Zásilky č.j. 234419/1/PR/20902/2017/SYS a 236473/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kadlec Ivo, korespondenční adresa Holešov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 6. 2017
Zásilka č.j. 230765/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Komarova Zuzana, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č. j. 62/SO/20902/2016/SL/T15320 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Daniela Jasenská, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č. j. 68/SO/20902/2016/SL/T16776 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Iveta Rektoříková, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č.j. 157/SO/20902/2017/SYS ze dne 17. 5. 2017 ve věci: Přerušení studia – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 6. 2017
Zásilka č. j. 66/SO/20902/2016/SL/T16934 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Martin Klos, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 6. 2017
Zásilky č.j. 234420/1/PR/20902/2017/SYS a 236326/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Víchová Daniela, korespondenční adresa Chropyně, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 236752/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bartková Klára, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 236189/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Meisnarová Alice, korespondenční adresa Mochov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 233607/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přijímacího řízení – Šinclová Monika, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 233147/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Elšík Robin, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 236389/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Harok Tomáš, korespondenční adresa Český Těšín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 233662/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Polcr Dominik, korespondenční adresa Kostelec u Kyjova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č. j. 11/2016/MSS/SLA/T15206 ze dne 27. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Monika Karasová, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2017
Zásilka č.j. 234789/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Navrátil David, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2017
Zásilka č. j. 58/SO/20902/2016/SL/K16146 ze dne 18. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Dominika Čermáková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2017
Zásilka č.j. 230765/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Komárová Zuzana, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 10-1/2016/SS/SLA/T15206 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Monika Karasová, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 3-1/2016/SS/SLA/T16684 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Ondřej Škrabal, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 2-1/2016/SS/SLA/T15561 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 59/SO/20902/2016/SL/K16146 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Dominika Čermáková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 5. 2017
Zásilka č. j. 54/SO/20902/2016/SL/T16198 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Adriana Ryzí, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2017
Zásilka č.j. 229475/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Puzoňová Barbora, korespondenční adresa Dobrá, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2017
Zásilka č.j. 233684/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Podsedníková Karolína, korespondenční adresa Třebíč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2017
Zásilka č.j. 229661/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Plhák Jan, korespondenční adresa Nový Malín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2017
Zásilka č.j. 135/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Škrabalová Martina, korespondenční adresa Chudobín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 53/SO/20902/2016/SL/T15267 ze dne 27. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 31/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 37/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Kristýna Kostková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č.j. 143/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č.j. 233903/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Martoch Tomáš, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 4. 2017
Zásilka č. j. 51/SO/20902/2016/SL/T16198 ze dne 17. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Adriana Ryzí, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 3. 2017
Zásilka č.j. 231511/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 3. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Doudová Hana, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 39/SO/20902/2016/SL/T130086 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 42/SO/20902/2016/SL/T16394 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Martin Klos, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 43SO/20902/2016/SL/T14972 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Liliana Kučerová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 3. 2017
Zásilka č.j. 229676/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 3. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ovčiarik David, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2017
Zásilka č. j. 11/SO/20902/2016/SL/T15258 ze dne 6. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Martin Holek, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2017
Zásilka č. j. 30/SO/20902/2016/SL/T14970 ze dne 8. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 3. 2017
Zásilka č.j. 76/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 1. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kocur Jakub, korespondenční adresa Slavětín u Litovle, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 3. 2017
Zásilka č.j. 100/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 1. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Bc. Kylišová Barbora, korespondenční adresa Kolín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 2. 2017
Zásilka č.j. 229800/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jedličková Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 2. 2017
Zásilka č.j. 229854/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koutská Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 229759/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Švecová Gabriela, korespondenční adresa Tišnov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 230396/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hankeová Adéla, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 2. 2017
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2015/SLA/T150126 ze dne 9. 1. 2017 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky, Lukáš Otava, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3.2. 2017
Zásilka č.j. 25/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Vranková Alexandra, korespondenční adresa Jihlavat, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 2. 2017
Zásilka č. j. 000051/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Michal Moricz, korespondenční adresa Horná Potoň, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1.2. 2017
Zásilka č.j. 07/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Horák Filip, korespondenční adresa Břest, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č.j. 20/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Pašek Jiří, korespondenční adresa Dolní Loučky, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č.j. 28/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Slezák Radek, korespondenční adresa Plumlov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 59/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Jaroš Vladimír, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 70/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Robin Kvapilík, korespondenční adresa Postřelmov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 17/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Malůšek Tadeáš, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 71/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Maňka Filip, korespondenční adresa Šumperk1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 27/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Matouš Adam, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 69/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Konopas Bohdan, korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 49/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pochylý Ladislav, korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 5/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pundy Nicole, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 35/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Milada Řezníčková, korespondenční adresa Březolupy, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 55/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Dolníčková Tamara, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 29/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Slezáková Nikola, korespondenční adresa Jaroslavice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 35/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šumbera Daniel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 30/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Slovák Jan, korespondenční adresa Boskovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 12/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Karola Daniel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 5/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Dediukhin Sergei, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 47/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zukal Stanislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 1. 2017
Zásilka č. j. 000040/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Irena Lochmanová, korespondenční adresa Čerhovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 1. 2017
Zásilka č.j. 538/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Hanáková Marcela, korespondenční adresa Jirny, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 216/SO/20902/2016/SL/15255 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Drobilík Michal, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 218/SO/20902/2016/SL/15258 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Martin Holek, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 221/SO/20902/2016/SL/15255 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000003/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Barbora Bartošová, korespondenční adresa Medlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000042/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Marie Márová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000064/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pavel Rusinský, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 526/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Belušová Michaela, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 529/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bunčová Kamila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 530/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Čírtková Renata, korespondenční adresa Nový Hrozenkov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 535/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Fiurášek Josef, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 540/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Hrančík David, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 545/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Klableňová Jana, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 547/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Knížáková Tereza, korespondenční adresa Vrbka, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 558/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michálek Gabriel, korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č. j. 000076/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Petr Ťopek, korespondenční adresa Zlín 5 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č.j. 543/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Janíková Drahomíra, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č.j. 557/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Machalíček Marek, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000029/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Veronika Keherová, korespondenční adresa Říčany u Prahy byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000090/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Vojtěch Zicháček, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000092/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Lukáš Žlebek, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 1. 2017
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kvasnica Pavol, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2017
Zásilka č.j. 219/SO/20902/2016/Hal ze dne 16. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Khvaja Wali Abdul , korespondenční adresa Trnava- Slovenská republika byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 551/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Krajčech Martin, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 581/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šutovský Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 588/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Závrbská Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 1. 2017.
Zásilka č. j. 213/20902/2016/SL/16198 ze dne 13. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Adriana Ryzí, , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 1. 2017.
Zásilka č. j. 212/20902/2016/SL/16994 ze dne 12. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Patrik Hlobil, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č. j. 2/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Jaroslav Beneš, korespondenční adresa Brodek u Prostějova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č. j. 2/20902/2016/SS/SLA/T15561 ze dne 5. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č.j. 210/SO/20902/2016/Hal ze dne 1. 12. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Bc. Plšková Pavlína, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017. 
Zásilka č. j. 8/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Pavel Kaloda, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 15/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Maximilián Perce, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 1/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Petr Bartošek, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 19/SO/20902/2016/SL ze dne 1. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia Bc. Daniela Jasenská, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 15/SO/20902/2016/SL ze dne 1. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia Bc. Alena Dobešová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 161/SO/20902/2016/SL/15264 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Klára Pacolová, korespondenční adresa Nový Jičín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 498/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Pšenková Natália, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 485/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Vyhňáková Lucie, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 495/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Maděryč Tomáš, korespondenční adresa Tvrdonice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 12. 2016.
Zásilka č. j. 149/SO/20902/2016/SL/16210 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Jitka Čtveráčková, korespondenční adresa Lipník u Hrotovic, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 12. 2016.
Zásilka č. j. 179/SO/20902/2016/SL/14379 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Aleš Metnar, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2016.
Zásilka č. j. 170/SO/20902/2016/SL/16225 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Veronika Jakubcová, korespondenční adresa Vsetín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2016.
Zásilka č. j. 157/SO/20902/2016/SL/15267 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 12. 2016.
Zásilka č. j. 170/SO/20902/2016/SL/16225 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Marek Zubík, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 12. 2016.
Zásilka č. j. 11/SO/20902/2016/SL/14970 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 12. 2016
Zásilka č.j. 193/SO/20902/2016/Hal ze dne 2. 11. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Jonáš Jarkuliš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016
Zásilka č.j. 449/SO/20902/2016/SYS ze dne 4. 11. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Klableňová Jana, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016
Zásilka č.j. 448/SO/20902/2016/SYS ze dne 3. 11. 2016 ve věci: Uznání části studia – Landkamer Radek, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č.j. 419/SO/20902/2016/SYS ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Vlk Boleslav, korespondenční adresa Sokolov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č.j. 437/SO/20902/2016/SYS ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č. j. 101/SO/20902/2016/SL/15265 ze dne 2. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Pavlína Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 11. 2016.
Zásilka č. j. 09/SO/20902/2016/SL/15836 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2016
Zásilka č. j. 188/SO/20902/2016/Hal ze dne 25. 10. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – 2. upomínka– Bc. Jakub Vymazal , korespondenční adresa Bzenec byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2016
Zásilka č. j. 187/SO/20902/2016/Hal ze dne 25. 10. 2016 ve věci: Výzva k úhradě dlužné částky – 2.upomínka – Bc. Tomáš Knot , korespondenční adresa Topolná byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016.
Zásilka č. j. 122/SO/20902/2016/SL/15836 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016
Zásilka č. j. 121/SO/20902/2016/SL/16785 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016
Zásilka č. j. 132/SO/20902/2016/K15310 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Zuzana Pracná, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2016
Zásilka č.j. 406/SO/20902/2016/SYS ze dne 6. 10. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Starší sdělení jsou přístupná v archivu.