Sdělení o uložení písemností

 

Náhradní doručování

Podle čl. 56 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) je vyvěšeno na úřední desce fakulty po dobu 15-ti dnů. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení. Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 083/SO/20902/2017/Hal  ze dne 24. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, – Bc. Petr Tolar, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 238148/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Danilau Danill, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 238147/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kolodiazhnaia Polina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 9. 2017
Zásilka č.j. 238414/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kurková Michaela, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1.9. 2017
Zásilka č. j. 13/SO/20902/2017/SL/T15846 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Jozef Damašek, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2017
Zásilka č. j. 21/SO/20902/2017/SL/T16227 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Soňa Doleželová, korespondenční adresa Slušovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2017
Zásilka č.j. 237984/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Škodová Kateřina, korespondenční adresa Rosice u Brna, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 8. 2017
Zásilky č.j. 237392/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tesař Václav, korespondenční adresa Rosice u Brna, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 8. 2017
Zásilky č.j. 237968/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rychlý Patrik, korespondenční adresa Chotěboř, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 8. 2017
Zásilky č.j. 237400/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 26. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Prívarová Adéla, korespondenční adresa Ostrava, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 8. 2017
Zásilka č.j. 233432/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 25. 7. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Holá Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 233452/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Krejčová Nikol, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 232394/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jarčíková Kristýna, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 8. 2017
Zásilky č.j. 233463/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 7. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jurečková Eliška, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 20/SO/20902/2017/SL/T15561 ze dne 2. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 63/SO/20902/2017/SL/T15836 ze dne 31. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 8. 2017
Zásilka č. j. 64/SO/20902/2016/SLA ze dne 31. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 46/SO/20902/2017/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Kristýna Kostková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 56/SO/20902/2017/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Matej Brezovský, korespondenční adresa Brno 21, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2017
Zásilka č. j. 49/SO/20902/2016/SLA ze dne 10. 7. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Matej Brezovský, korespondenční adresa Brno 21, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2017
Zásilka č.j. 231541/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 17. 7. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Straková Lenka, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 7. 2017.
Zásilka č.j. 194/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 6. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Rybenská Šárka, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 7. 2017
Zásilka č.j. 234789/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 14. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Navrátil David, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilka č.j. 176/SO/20902/2017/SYS ze dne 22. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bahula Michal, korespondenční adresa Velehrad, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilky č.j. 231076/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Košut Václav, korespondenční adresa Vsetín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2017
Zásilky č.j. 232480/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Mrázková Valentina, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 7. 2017
Zásilky č.j. 230203/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jedličková Aneta, korespondenční adresa Uherský Brod, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 7. 2017
Zásilky č.j. 236363/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Želinská Kateřina, korespondenční adresa Žatec, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2017
Zásilky č.j. 236780/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zachová Eva, korespondenční adresa Praha, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2017
Zásilky č.j. 230953/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ksondz Mykhailo, korespondenční adresa Praha, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236448/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kaláčová Veronika, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 229664/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Horáčková Miroslava, korespondenční adresa Přerov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236984/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pšenková Natália, korespondenční adresa Zlín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236844/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vlková Anežka, korespondenční adresa Kroměříž, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2017
Zásilky č.j. 236902/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sailová Genar, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilka č.j. 233432/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Holá Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilky č.j. 236757/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 15. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rašek Jakub, korespondenční adresa Olomouc, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2017
Zásilky č.j. 235670/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jirák Tomáš, korespondenční adresa Havlíčkův Brod, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 6. 2017
Zásilka č.j. 236688/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Roučka Martin, korespondenční adresa Hutisko - Solanec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 166/SO/20902/2017/SYS ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Dedková Aneta, korespondenční adresa Horní Lhota, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 233959/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Čarný David, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 230823/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Golombová Klára, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 236598/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mahdalíková Andrea, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2017
Zásilka č.j. 229459/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Vařáková Hana, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 6. 2017
Zásilky č.j. 236742/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 20. 6. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Richter Veronika, korespondenční adresa Prostějov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 6. 2017
Zásilka č.j. 235144/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Pernicová Helena, korespondenční adresa Vidnava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 6. 2017
Zásilka č.j. 231541/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Straková Lenka, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 6. 2017
Zásilky č.j. 234419/1/PR/20902/2017/SYS a 236473/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kadlec Ivo, korespondenční adresa Holešov, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 6. 2017
Zásilka č.j. 230765/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 8. 6. 2017 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Komarova Zuzana, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č. j. 62/SO/20902/2016/SL/T15320 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Daniela Jasenská, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č. j. 68/SO/20902/2016/SL/T16776 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Iveta Rektoříková, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 6. 2017
Zásilka č.j. 157/SO/20902/2017/SYS ze dne 17. 5. 2017 ve věci: Přerušení studia – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 6. 2017
Zásilka č. j. 66/SO/20902/2016/SL/T16934 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Martin Klos, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 6. 2017
Zásilky č.j. 234420/1/PR/20902/2017/SYS a 236326/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Víchová Daniela, korespondenční adresa Chropyně, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 236752/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bartková Klára, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 236189/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 10. 5. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Meisnarová Alice, korespondenční adresa Mochov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 6. 2017
Zásilka č.j. 233607/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přijímacího řízení – Šinclová Monika, korespondenční adresa Litovel, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 233147/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Elšík Robin, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 236389/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Harok Tomáš, korespondenční adresa Český Těšín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č.j. 233662/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Polcr Dominik, korespondenční adresa Kostelec u Kyjova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2017
Zásilka č. j. 11/2016/MSS/SLA/T15206 ze dne 27. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Monika Karasová, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2017
Zásilka č.j. 234789/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Navrátil David, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2017
Zásilka č. j. 58/SO/20902/2016/SL/K16146 ze dne 18. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Dominika Čermáková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2017
Zásilka č.j. 230765/V/PR/20902/2017/SYS ze dne 12. 5. 2017 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Komárová Zuzana, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 10-1/2016/SS/SLA/T15206 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Monika Karasová, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 3-1/2016/SS/SLA/T16684 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Ondřej Škrabal, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 2-1/2016/SS/SLA/T15561 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia, Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2017
Zásilka č. j. 59/SO/20902/2016/SL/K16146 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Dominika Čermáková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 5. 2017
Zásilka č. j. 54/SO/20902/2016/SL/T16198 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Adriana Ryzí, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2017
Zásilka č.j. 229475/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Puzoňová Barbora, korespondenční adresa Dobrá, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2017
Zásilka č.j. 233684/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Podsedníková Karolína, korespondenční adresa Třebíč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2017
Zásilka č.j. 229661/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Plhák Jan, korespondenční adresa Nový Malín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2017
Zásilka č.j. 135/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Škrabalová Martina, korespondenční adresa Chudobín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 53/SO/20902/2016/SL/T15267 ze dne 27. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 31/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č. j. 37/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Kristýna Kostková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č.j. 143/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 3. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 4. 2017
Zásilka č.j. 233903/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Martoch Tomáš, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 4. 2017
Zásilka č. j. 51/SO/20902/2016/SL/T16198 ze dne 17. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Adriana Ryzí, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 3. 2017
Zásilka č.j. 231511/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 3. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Doudová Hana, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 39/SO/20902/2016/SL/T130086 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 42/SO/20902/2016/SL/T16394 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Martin Klos, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 3. 2017
Zásilka č. j. 43SO/20902/2016/SL/T14972 ze dne 10. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Liliana Kučerová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 3. 2017
Zásilka č.j. 229676/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 3. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ovčiarik David, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2017
Zásilka č. j. 11/SO/20902/2016/SL/T15258 ze dne 6. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Bc. Martin Holek, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2017
Zásilka č. j. 30/SO/20902/2016/SL/T14970 ze dne 8. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia, Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 3. 2017
Zásilka č.j. 76/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 1. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kocur Jakub, korespondenční adresa Slavětín u Litovle, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 3. 2017
Zásilka č.j. 100/SO/20902/2017/SYS ze dne 31. 1. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Bc. Kylišová Barbora, korespondenční adresa Kolín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 2. 2017
Zásilka č.j. 229800/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Jedličková Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 2. 2017
Zásilka č.j. 229854/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koutská Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 229759/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Švecová Gabriela, korespondenční adresa Tišnov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 230396/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 1. 2. 2017 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hankeová Adéla, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 2. 2017
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2015/SLA/T150126 ze dne 9. 1. 2017 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky, Lukáš Otava, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3.2. 2017
Zásilka č.j. 25/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Vranková Alexandra, korespondenční adresa Jihlavat, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 2. 2017
Zásilka č. j. 000051/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Michal Moricz, korespondenční adresa Horná Potoň, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1.2. 2017
Zásilka č.j. 07/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Horák Filip, korespondenční adresa Břest, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č.j. 20/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Pašek Jiří, korespondenční adresa Dolní Loučky, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č.j. 28/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Slezák Radek, korespondenční adresa Plumlov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 59/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Jaroš Vladimír, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 70/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Robin Kvapilík, korespondenční adresa Postřelmov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 17/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Malůšek Tadeáš, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 71/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Maňka Filip, korespondenční adresa Šumperk1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 27/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Matouš Adam, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 69/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Konopas Bohdan, korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 49/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pochylý Ladislav, korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 5/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pundy Nicole, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2017
Zásilka č. j. 35/SO/20902/2016/SLA ze dne 5. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Milada Řezníčková, korespondenční adresa Březolupy, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 55/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Dolníčková Tamara, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 29/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Slezáková Nikola, korespondenční adresa Jaroslavice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 35/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šumbera Daniel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 30/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Slovák Jan, korespondenční adresa Boskovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 12/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Karola Daniel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 5/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Dediukhin Sergei, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2017
Zásilka č.j. 47/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zukal Stanislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 1. 2017
Zásilka č. j. 000040/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Irena Lochmanová, korespondenční adresa Čerhovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 1. 2017
Zásilka č.j. 538/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Hanáková Marcela, korespondenční adresa Jirny, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 216/SO/20902/2016/SL/15255 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Drobilík Michal, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 218/SO/20902/2016/SL/15258 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Martin Holek, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 221/SO/20902/2016/SL/15255 ze dne 3. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000003/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Barbora Bartošová, korespondenční adresa Medlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000042/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Marie Márová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2017
Zásilka č. j. 000064/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Pavel Rusinský, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 526/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Belušová Michaela, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 529/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bunčová Kamila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 530/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Čírtková Renata, korespondenční adresa Nový Hrozenkov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 535/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Fiurášek Josef, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 540/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Hrančík David, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 545/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Klableňová Jana, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 547/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Knížáková Tereza, korespondenční adresa Vrbka, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č.j. 558/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michálek Gabriel, korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 1. 2017
Zásilka č. j. 000076/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Petr Ťopek, korespondenční adresa Zlín 5 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č.j. 543/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Janíková Drahomíra, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č.j. 557/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Machalíček Marek, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000029/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Veronika Keherová, korespondenční adresa Říčany u Prahy byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000090/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Vojtěch Zicháček, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2017
Zásilka č. j. 000092/SO/20902/2016/SLA ze dne 15. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Lukáš Žlebek, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 1. 2017
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2017/SYS ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Kvasnica Pavol, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2017
Zásilka č.j. 219/SO/20902/2016/Hal ze dne 16. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Khvaja Wali Abdul , korespondenční adresa Trnava- Slovenská republika byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 551/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Krajčech Martin, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 581/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Šutovský Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2017
Zásilka č.j. 588/SO/20902/2016/SYS ze dne 14. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Závrbská Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 1. 2017.
Zásilka č. j. 213/20902/2016/SL/16198 ze dne 13. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Adriana Ryzí, , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 1. 2017.
Zásilka č. j. 212/20902/2016/SL/16994 ze dne 12. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Patrik Hlobil, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č. j. 2/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Jaroslav Beneš, korespondenční adresa Brodek u Prostějova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č. j. 2/20902/2016/SS/SLA/T15561 ze dne 5. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia Lucie Vaškových, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2017.
Zásilka č.j. 210/SO/20902/2016/Hal ze dne 1. 12. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Bc. Plšková Pavlína, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017. 
Zásilka č. j. 8/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Pavel Kaloda, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 15/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Maximilián Perce, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 1/20902/2016/SLA ze dne 29. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí vyměření poplatku za studium Petr Bartošek, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 19/SO/20902/2016/SL ze dne 1. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia Bc. Daniela Jasenská, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 15/SO/20902/2016/SL ze dne 1. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia Bc. Alena Dobešová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č. j. 161/SO/20902/2016/SL/15264 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Klára Pacolová, korespondenční adresa Nový Jičín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 498/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Pšenková Natália, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 485/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Vyhňáková Lucie, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2017.
Zásilka č.j. 495/SO/20902/2016/SYS ze dne 30. 11. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Maděryč Tomáš, korespondenční adresa Tvrdonice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 12. 2016.
Zásilka č. j. 149/SO/20902/2016/SL/16210 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Jitka Čtveráčková, korespondenční adresa Lipník u Hrotovic, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 12. 2016.
Zásilka č. j. 179/SO/20902/2016/SL/14379 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Aleš Metnar, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2016.
Zásilka č. j. 170/SO/20902/2016/SL/16225 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Veronika Jakubcová, korespondenční adresa Vsetín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2016.
Zásilka č. j. 157/SO/20902/2016/SL/15267 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Markéta Kadlečková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 12. 2016.
Zásilka č. j. 170/SO/20902/2016/SL/16225 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Bc. Marek Zubík, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 12. 2016.
Zásilka č. j. 11/SO/20902/2016/SL/14970 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 12. 2016
Zásilka č.j. 193/SO/20902/2016/Hal ze dne 2. 11. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Jonáš Jarkuliš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016
Zásilka č.j. 449/SO/20902/2016/SYS ze dne 4. 11. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Klableňová Jana, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016
Zásilka č.j. 448/SO/20902/2016/SYS ze dne 3. 11. 2016 ve věci: Uznání části studia – Landkamer Radek, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č.j. 419/SO/20902/2016/SYS ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Vlk Boleslav, korespondenční adresa Sokolov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č.j. 437/SO/20902/2016/SYS ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 12. 2016.
Zásilka č. j. 101/SO/20902/2016/SL/15265 ze dne 2. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia Pavlína Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 11. 2016.
Zásilka č. j. 09/SO/20902/2016/SL/15836 ze dne 18. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2016
Zásilka č. j. 188/SO/20902/2016/Hal ze dne 25. 10. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – 2. upomínka– Bc. Jakub Vymazal , korespondenční adresa Bzenec byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2016
Zásilka č. j. 187/SO/20902/2016/Hal ze dne 25. 10. 2016 ve věci: Výzva k úhradě dlužné částky – 2.upomínka – Bc. Tomáš Knot , korespondenční adresa Topolná byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016.
Zásilka č. j. 122/SO/20902/2016/SL/15836 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Nikola Horká, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016
Zásilka č. j. 121/SO/20902/2016/SL/16785 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Michal Koupelka, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 11. 2016
Zásilka č. j. 132/SO/20902/2016/K15310 ze dne 17. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia – Zuzana Pracná, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15,
760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2016
Zásilka č.j. 406/SO/20902/2016/SYS ze dne 6. 10. 2016 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Starší sdělení jsou přístupná v archivu.