Volby

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2017 - 2020

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2016 - 2019

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkana FT 2015

Volby děkana FT 2015

Volby do Akademického senátu FT pro funkční období 2015-2018

Volby děkana FT 2011

Starší Volební dokumentace je přístupná v archivu.

Volby do Akademického senátu UTB 2013

Starší Volební dokumentace je přístupná v archivu.

Volby do Akademického senátu FT 2011

Starší Volební dokumentace je přístupná v archivu.