Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity s působností zakotvenou v §9 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách).


Předseda:

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Předseda Akademického senátu UTB ve Zlíně Mobil:+420 604 228 357 E-mail: sysel@utb.cz Kancelář:U13/324

 

Místopředsedové:

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. – FT – předseda komory akademických pracovníků
Bc. Kateřina Kopřivová – FLKŘ – předsedkyně studentské komory


Složení Akademického senátu


Akademické senáty fakult

Fakulty a součásti

Zavřít