Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (AS UTB) je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity s působností zakotvenou v §9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Počet členů AS UTB je stanoven Volebním řádem AS UTB na 36 tak, aby aby každá fakulta UTB v něm byla zastoupena čtyřmi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Podrobnosti o jednání AS UTB stanoví Jednací řád AS UTB.


Předseda

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Předseda Akademického senátu UTB ve Zlíně Mobil:+420 604 228 357 E-mail: sysel@utb.cz Kancelář:U13/324

 

Místopředsedové

  • Ing. Martin Mikeska, Ph.D., FaME, předseda komory akademických pracovníků
  • Ing. Jan Hanzlík, FT, předseda studentské komory

Složení Akademického senátu


Akademické senáty fakult

Fakulty a součásti

Zavřít