UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je samosprávným zastupitelským orgánem naší univerzity s působností zakotvenou v §9 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách).


Předsedkyně:

Ing. Alena Macháčková, CSc.

Předsedkyně Akademického senátu TEL:+420 576 032 881 E-mail: as@utb.cz Kancelář:U13/324

Místopředsedové:

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D. – FAI – předseda akademické komory
Bc. Lukáš Koutný – FMK – předseda studentské komory


Složení Akademického senátu


Akademické senáty fakult

Zavřít

Fakulty a součásti