Správní rada

Složení

Předseda
Ing. Libor Láznička, Ph.D., generální ředitel, Continental Barum s.r.o.
 
Místopředsedové
PaedDr. Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR
Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Členové
Ing. Eva Bartoňová
prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, architektka a designérka, AI - DESIGN, s.r.o., Eva Jiricna Architects Limited
Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., profesor, Vysoká škola podnikání a práva v Praze, konzultant předsedy představenstva Akademické aliance, a.s.
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR, poradce předsedkyně Českého statistického úřadu
Dokumenty