Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi

MgA. David Polášek

Absolvoval v r. 2011 na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně v ateliéru Průmyslového designu.

Již v r. 2010 zakládá studio NOVO DESIGN jako vývojovou agenturu designu a konstrukce produktů.

Spolu se svými kolegy tvoří kreativní tým, který se specializuje na dopravní design, průmyslový design, design výrobků a grafický styling. Ve svých projektech prosperují i díky užší spolupráci s partnery z oblasti  automobilového a leteckého průmyslu.  Ve svých návrzích hledá optimální řešení, které propojí technické a estetické formy jakéhokoliv produktu. Studio úspěšně spolupracuje s více než 80 společnostmi v České Republice, resp. EU. Je držitelem více než desítky prestižních ocenění mezinárodních agentur jako Red Dot, German Design Award, ADA, EPDA, IDA, aj.

Fakulty a součásti

Zavřít