Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi

Mgr. Klára Urbaniecová

Moto: „Když přestaneme snít, život ztratí smysl.”

Absolventka Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně z roku 2017 v oboru Učitelství pro mateřské školy a oboru Pedagogika předškolního věku z roku 2019.

„Mohu říci, že ke studiu učitelství pro mateřské školy právě na Fakultě humanitních studií, byla má velká životní náhoda. Nečekané životní okolnosti mě přivedly až do Zlína a k tomuto oboru. Prvotně mé cíle směřovaly spíše k speciální pedagogice, no postupem času jsem zjistila, že se věnuji tomu správnému oboru. Bylo to i díky podpory ze strany akademických pracovníků. Po absolvování bakalářského studia, jsem cítila, že ještě má cesta na univerzitě nekončí a chtěla jsem si své znalosti prohloubit na magisterském oboru.
Jak jsem již zmínila, s podporou vyučujících jsem byla součástí projektů, konferencí a dalších nadstandardních aktivit během studia. V posledním ročníku, jsem se stala zastupující učitelkou Univerzitní mateřské školy Qočna a nyní zde působím již jako učitelka a zástupkyně ředitelky. Ve spojitosti s touto mateřskou školou jsem získala Cenu Univerzitní mateřské školy Qočna za rok 2019.
Úspěchy a studium na této fakultě ve spojitosti s mou prací, mě nesmírně motivují k rozšiřování mých vědomostí a dovedností.“

Fakulty a součásti

Zavřít