Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi

Mgr. Helena Nováková

Moto: „ Pokud má člověk vytyčený cíl a má pevnou vůli, možné je mnohé.“

Absolventka Fakulty humanitních studií UTB z r. 2011, obor Všeobecná sestra a Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně z r. 2013 obor Management ve zdravotnictví.

Na začátku byla zdravotní sestra v nemocnici, která se postupně vypracovala na vrchní sestru a zástupce vedoucího Charitního domova Charity sv. Anežky v Otrokovicích a od r. 2014 je ředitelkou Alzheimercentra Zlín, (soukromého pobytového sociálního zařízení, které poskytuje komplexní péči klientům s chronickým onemocněním některého typu demence, zejména Alzheimerovy choroby). Přesto, že původně vystudovala obor Dětská sestra, prakticky celý svůj dosavadní profesní život zasvětila péči o seniory. Nejprve poskytováním přímé péče, postupně na pozici manažera. Zde našla smysl svého života, u lidí potřebných a nesmírně křehkých. Každodenně má potřebu setkávat se s klienty centra, to ji naplňuje a dává zpětnou vazbu a komunikovat s kolegy na všech úrovních. Celý svůj život se snaží rozšiřovat své vědomosti a dovednosti. Ráda předává své zkušenosti mladším kolegům, pokud o ně mají zájem.

Fakulty a součásti

Zavřít