Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Cíle projektu

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků).

V oblasti využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání nabízíme tyto aktivity:

1. Šachové vzdělávání pro pedagogické pracovníky

1.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Na jaře 2021 proběhlo online šachové vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 32 hodin. S nabídkou tohoto vzdělávání byly osloveny všechny základní školy Zlínského kraje.

1.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Od září 2021 začala realizace online vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. S nabídkou byly osloveny všechny mateřské školy Zlínského kraje. Vzdělávání je rozděleno do ucelených bloků (1 blok = 20 hod.). Celkem bude realizováno min. 5 bloků.

Nyní je otevřeno přihlašování do bloku, který bude probíhat od od 11. 4. do 20. 6. 2023. Toto vzdělávání je vedeno špičkovými lektory.

1.3 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ

V rámci projektu nabízíme i možnost individuálního vzdělávání, které navazuje na předchozí kurzy a dále prohlubuje, rozvíjí kompetenci k využití šachové pedagogiky ve školní praxi MŠ/ZŠ (mimo rámec šachových kroužků).

2. Šachové kroužky

Vybraní pedagogičtí pracovníci ZŠ se dále podílejí na realizaci navazující aktivity a vedou na svých domovských školách pilotní šachové kroužky. Šachové kroužky se realizují v rozsahu min. 60 hod. výuky za projekt.

Příjemce: Zlínský kraj

Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
realizace projektové části Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků a Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání (rektorát)

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 8. 2023

Aktuálně plánované akce

  • 11. 4. – 20. 6. 2023 (20 h přímé výuky) – vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice (pozvánka a přihláška ke stažení)
  • individuální šachové vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ/MŠ

Kontaktní e-mail: ikap@utb.cz

Realizované akce

  • 15. 3. 2021 – 14. 6. 2021 (32 h přímé výuky) – vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v šachové pedagogice
  • 21. 9. 2021 – 7. 12. 2021 (20 h přímé výuky) – 1. běh vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice
  • 14. 12. 2021 – 29. 3. 2022 (20 h přímé výuky) – 2. běh vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice
  • 12. 4. 2022 – 22. 6. 2022 (20 h přímé výuky) – 3. běh vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice
  • 20. 9. 2022 – 13. 12. 2022 (20 h přímé výuky)  – 4. běh vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice
  • 10. 1. 2023 – 28. 3. 2023 (20 h přímé výuky) – 5. běh vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v šachové pedagogice
  • od 09/2021 probíhá individuální šachové vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ/MŠ
  • 09/2021-06/2023 – šachové kroužky na pilotních školách

Fakulty a součásti

Zavřít