Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Operační programy

Archiv OP

OP výzkum, vývoj a vzdělávání

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536 – Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně
Hlavní řešitel: Alexander Černý
Doba řešení: 2018 – 2019

Bližší informace zde

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

FAI

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635 Výdejní stojany E-Line
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2016 – 2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005019 Transfer znalostí vývoje mobilních aplikací
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2017 -2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004918 Transfer znalostí pro aplikace optických metod měření do firmy Dudr Tools
Hlavní řešitel: Tomáš Dulík
Doba řešení: 2017 – 2018

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_015/0004580 Platforma INFOS
Hlavní řešitel: Milan Adámek
Doba řešení: 2017 – 2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004581 Modulární systém ENTER
Hlavní řešitel: Milan Adámek
Doba řešení: 2017 – 2019

CPS

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů
Hlavní řešitel: Michal Sedlačík
Doba řešení: 2016 – 2019

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 Stenopeický otvor pro korekci presbyopie
Hlavní řešitel: Ivo Kuřitka
Doba řešení: 2016 – 2019

Fakulty a součásti

Zavřít